Komerční banka, a. s. a Kordárna, a. s. podepsaly dne 10. 1. 2001 smlouvu o obstarání syndikovaného úvěru ve výši 1,5 miliardy Kč. Tento připravovaný typ financování nahradí současné krátkodobé úvěry a poskytne společnosti Kordárna dlouhodobé zdroje pro její rozvoj. Syndikovaný úvěr, připravovaný Komerční bankou, tak směřuje k dalšímu posílení finanční stability klienta, který patří do segmentu středně velkých firem a jehož činnost se opírá o velmi kvalitní podnikatelský plán.

Kordárna, a. s. je předním výrobcem kordů (materiálu používaného zejména pro výrobu pneumatik) nejen v České republice, ale i v rámci celé střední Evropy. Klientem Komerční banky je od roku 1990.