Od února snížila Komerční banka pro občany měsíční poplatek za vedení Expresní linky, a to ze 75 korun na 49 korun. Zároveň banka upustila od nabízení slev při určitém průměrném zůstatku na účtu, k němuž je Expresní linka poskytnuta. Místo toho banka poskytuje uživatelům elektronického bankovnictví slevy za vedení účtu ve výši 20 korun za měsíc.

I nadále Komerční banka nabízí vedení Expresní linky na tři měsíce zdarma v rámci balíčku služeb Expreskonto KB. Zcela zdarma je Expresní linka poskytována v rámci A-konta KB a studentského konta Gaudeamus.

Koncem letošního roku využívalo Expresní linku 104 044 klientů, přičemž 74 224 jich bylo z řad fyzických osob - občanů a 29 820 z řad podnikatelů a podniků.