V průběhu května letošního roku překročil objem aktiv spravovaných Komerční bankou hranici 11 mld. korun. Prostřednictvím divize Správa aktiv tak banka k 31. 5. 2001 spravuje majetek svých klientů v celkovém objemu 11,09 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 44 %.

Produkty divize Správa aktiv jsou určeny všem právnickým i fyzickým osobám, které hledají alternativní možnost nadprůměrného zhodnocení svých volných finančních prostředků. Podstatou je vytvoření specifického investičního portfolia, složeného z pečlivě vybraných instrumentů peněžních a kapitálových trhů. Každé portfolio je řízeno příslušným manažerem divize Správa aktiv na základě investiční strategie dohodnuté s klientem.