Komerční banka snižuje s platností od 1. 3. 2001 referenční sazbu (RS KB) o 0,30 % na hodnotu 5,20 % p.a. a kontokorentní referenční sazbu (KRS KB) rovněž o 0,30 % na hodnotu 5,40 % p.a.

Od stejného data se snižují úrokové sazby depozit, a to u termínovaných účtů s pevnou úrokovou sazbou v rozsahu 0,12-0,44 % p.a., u produktů s vyhlašovanou úrokovou sazbou (Osobní T-konta a podnikatelská konta) v rozsahu 0,17-0,36 % p.a. U depozitních směnek se snižují úrokové sazby v rozsahu 0,13-0,23 % p.a.