Komerční banka zvyšuje s platností od 3. 7. 2001 referenční sazbu (RS KB) o 0,20 % na hodnotu 5,30 % p.a. a kontokorentní referenční sazbu (KRS KB) rovněž o 0,20 % na hodnotu 5,50 % p.a.

Od stejného data se zvyšují úrokové sazby termínovaných účtů s pevnou úrokovou sazbou vyjma tří nejkratších splatností (7 a 14 dnů, 1 měsíc) v rozmezí od 0,01 % do 0,15 % p.a. Nejvíce se zvyšují sazby pro splatnosti nad jeden rok. U splatností 7 a 14 dnů se sazby snižují o 0,06 % a 0,07 % p.a. Ve stejném rozsahu se mění i úrokové sazby produktu Depozitní směnka.

Obdobně se v rozmezí 0,01 % - 0,15 % p.a. zvyšují sazby u produktů s vyhlašovanou úrokovou sazbou (Osobní T-konta a podnikatelská konta) vyjma prvních dvou splatností (7 a 14 dnů), kde dochází ke snížení o 0,05 % a 0,07 % p.a.