Komerční banka, a.s., a EXIMAT, a.s., uzavřely dne 23 listopadu 2001 smlouvu o prodeji akcií České zbrojovky v držení KB, reprezentující 69,42 % kapitálu a hlasovacích práv. Hodnota kontraktu je 226 mil. Kč při ceně jedné akcie 473,54 Kč.