Akcionáři Komerční banky a.s. na dnešní (8. 10. 2001) mimořádné valné hromadě rozhodli o změnách v personálním obsazení dozorčí rady.

Nově byli do dozorčí rady zvoleni:

Didier Alix
Séverin Cabannes
Jan Juchelka
Petr Laube
Jean - Louis Mattei
Christian Poirier

Valná hromada dále schválila některé změny ve stanovách banky. Snižuje se počet členů dozorčí rady a to z 12 na 9, 3 členové budou zastupovat zaměstnance banky a budou také jimi i nadále voleni. Dozorčí rada bude zasedat jednou za čtvrtletí, nikoliv jedenkrát za měsíc jak určovaly původní stanovy. Počet členů představenstva banky se snížil ze 7 na 5.

Akcionáři dále rozhodli o zřízení nového výkonného orgánu banky, tzv. výkonného výboru banky, který může mít maximálně 15 členů a bude podřízen přímo představenstvu KB.

Noví členové dozorčí rady KB

Didier Alix
Narodil se v roce 1946. Vystudoval ekonomii v Ústavu politologických studií v Paříži. V roce 1971 nastoupil do Société Générale. V letech 1972 až 1979 pracoval v generální inspekci banky. V roce 1980 přešel na generální ředitelství banky a převzal zodpovědnost za risk management. V roce 1984 byl jmenován ředitelem skupiny Levallois Perres, v roce 1987 pak skupiny Paris Opéra. Roku 1991 se stal generálním ředitelem Franfinance. Od roku 1993 do roku 1998 byl zodpovědný za francouzskou pobočkovou síť. V lednu 1998 se stal pověřeným generálním ředitelem divize fyzických a právnických osob.

Séverin Cabannes
Narodil se v roce 1958. Vystudoval vysoké školy Ecole Polytechnique a Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris. V letech 1968 až 1997 pracoval pro Elf Atochem, mimo jiné v její divizi Strategie. Roku 1997 nastoupil do skupiny La Poste jako šéf oddělení strategie. V Société Générale pracuje od roku 2001, a to jako vrchní finanční ředitel.

Jan Juchelka
Narodil se v roce 1971. Vystudoval Obchodně - podnikatelskou fakultu Slezské univerzity v Karviné. Od roku 1993 do roku 1995 pracoval jako asistent generálního ředitele Korona, a. s. Od roku 1995 působí ve Fondu národního majetku České republiky. Nastoupil do odboru cenných papírů, jehož se později stal vedoucím. Od jara roku 2000 je druhým místopředsedou výkonného výboru FNM ČR.

Petr Laube
Narozen roku 1949 v Praze. Vystudoval pražskou VŠE, obor zahraniční obchod. Roku 1974 nastoupil do podniku mezinárodního obchodu Polytechna, kde působil až do roku 1991. Od roku 1992 pracuje ve skupině Lafarge, z toho od roku 1993 na pozici generálního ředitele Lafarge Cement, a. s., Praha.

Jean-Louis Mattei
Narodil se roku 1947. Získal magisterský diplom soukromého práva, dále studoval politologii a bankovnictví. Do Société Générale nastoupil v roce 1973. Prošel mnoha pozicemi, například v oblasti interního auditu, lidských zdrojů nebo organizace. V roce 1988 se stal generálním ředitelem dceřiné společnosti SG v Pobřeží Slonoviny. Od roku 1992 do roku 1998 byl manažerem zodpovědným za oblast Afriky a zámořských území. V roce 1998 se stal ředitelem retailového bankovnictví pro mimofrancouzskou oblast.

Christian Poirier
Narodil se roku 1948, je absolventem Ecole Nationale d'Administration. Po působení ve veřejných službách v letech 1980 - 1987 nastoupil do skupiny Société Générale. Zde vystřídal několik pozic, byl mimo jiné ředitelem specializovaných dcer SG zaměřených na spotřebitelské půjčky, leasing a faktoring (1995-1997). Od roku 1997 působí ve vedení divize Marketing a strategie.

Členové dozorčí rady zvolení zaměstnanci KB na jaře 2001, kteří v dozorčí radě zůstávají

Pavel Krejčí
Narodil se v roce 1963. Vystudoval Elektrotechnickou fakultu VUT v Brně a dále získal titul bakaláře na Filozofické fakultě univerzity Palackého v Olomouci. V roce 1987 nastoupil do SBČS jako technik výpočetního střediska a v roce 1990 přešel do Komerční banky jako oblastní informatik. Roku 1992 byl zvolen předsedou podnikového výboru odborové organizace KB. Od roku 2000 rovněž působí ve výkonném výboru mezinárodní odborové centrály UNI-Europa, v níž zastupuje organizace států střední a jihovýchodní Evropy. V Komerční bance působí jako zástupce zaměstnanců ve funkci uvolněného předsedy podnikového výboru odborové organizace.

Jan Kučera
Narodil se v roce 1951. Vystudoval Strojní fakultu ČVUT v Praze. V Komerční bance pracuje od roku 1991. Nastoupil do pobočky Náchod jako vedoucí oddělení likvidatur, později vedl oddělení služeb klientům. Od roku 1998 působí jako ekonom náchodské pobočky.

Miroslava Šmídová
Narodila se v roce 1965. Po absolvování VŠE v Praze nastoupila roku 1987 do plzeňské pobočky Státní banky československé. Začínala jako úvěrový pracovník, poté (již v Komerční bance) v roce 1991 přešla do souhrnného odboru pobočky na pozici analytika. V letech 1992 až 1999 byla vedoucí expozitury Plzeň-Klatovská 11. Od roku 1999 je asistentkou ředitele oblastní pobočky resp. obchodní divize Plzeň.