Akciová společnost SPP Bohemia získala díky syndikovanému úvěru ve výši 70 milionů USD prostor pro další rozvoj svých obchodních aktivit, především v oblasti nabídky plynárenských služeb a v oblasti uskladňování zemního plynu.

Aranžérem syndikovaného termínovaného úvěru pro společnost SPP Bohemia se stala Komerční banka. Spoluaranžéry transakce jsou HypoVereinsbank a Česká spořitelna. Hlavním cílem úvěru je profinancování finančních a hmotných investic a splacení dosavadních úvěrů od jiných finančních institucí.

SPP Bohemia je společnost s významným postavením v českém plynárenském průmyslu. Vlastní významné kapitálové podíly v plynárenských distribučních společnostech a téměř poloviční podíl v Moravských naftových dolech. SPP Bohemia je také jediným vlastníkem prvního komerčního zásobníku plynu v České republice.