Všechny systémy Komerční banky jsou po celou dobu mimořádné povodňové situace v České republice plně v provozu a chod banky není bezprostředně ohrožen. Pro bezhotovostní platební styk fungují nepřetržitě všechny kanály přímého bankovnictví (Expresní linka, MojeBanka, profibanka). K výběrům hotovosti mohou klienti samozřejmě využít téměř 400 bankomatů KB, které jsou průběžně doplňovány penězi.

"Většina obchodních míst KB zasažených záplavami je v rekordním čase znovu v provozu. Jako příklad bych uvedl pobočku v Českých Budějovicích, která byla zprovozněna již po 48 hodinách od jejího zatopení a nyní poskytuje klientům služby v plném rozsahu", uvedl Jan Pokorný, náměstek GŘ pro řízení obchodní sítě. "Za to bych chtěl poděkovat zaměstnancům a všem ostatním, kteří se na zvládnutí nelehké situace podílejí", dodal Pokorný.

V oblastech, kde není možné otevřít pobočku banky z důvodu jejího zatopení nebo z důvodu přerušení dodávky elektrické energie, zajistila Komerční banka náhradní obsluhu klientů na nejbližším dostupném obchodním místě.

O příslušných náhradních obchodních místech se klienti mohou informovat na bezplatné telefonní lince 0800/11 10 55, na vývěskách uzavřených poboček nebo na internetových stránkách Komerční banky.