Patnáct let bude Český Krumlov splácet výhodný úvěr Komerční banky ve výši přes 200 milionů korun, který pomohl vrátit čističku odpadních vod do rukou města. Jedná se o jednu z největších transakcí svého druhu u nás. Český Krumlov patří mezi řadu měst a obcí, které se snaží získat zpět do svého vlastnictví vodovodní a kanalizační infrastrukturu.

„S podobnými projekty máme bohaté zkušenosti. Komerční banka zajišťuje financování širokého spektra možností nejen z oblasti infrastruktury, ale i energetických úspor či zlepšení životního prostředí. Díky obecně dobrému kreditnímu riziku českých municipalit jsme od města nevyžadovali žádné zajištění úvěru,“ uvedla Radka Turková, výkonná ředitelka pro Korporátní a municipální bankovnictví Komerční banky.

Město o tento strategický majetek usilovalo dlouhodobě. Český Krumlov jeho vlastnictvím odstranil riziko, zda vůbec a jakým způsobem bude zajištěno odvádění a čištění odpadních vod včetně udržení cenových podmínek (vodné a stočné) pro obyvatele a firmy.

Čistička, kterou kromě Českého Krumlova využívá i nedaleké Větřní, je schopna zvládnout provoz pro 40 tisíc obyvatel. Současně zpracovává téměř ideální poměr městských a průmyslových vod, což je důležité pro zastoupení jednotlivých živin potřebných pro bakterie v aktivační části čističky, které zajišťují samotné biologické čištění.

Získání čističky do vlastnictví města je logický krok. Tímto Český Krumlov dostává pod kontrolu jednu ze základních složek, které mu v celkovém komplexu činnosti veřejné služby umožní realizovat opatření vycházející ze zpřísňující se ochrany životního prostředí, a to konkrétně efektivního využití odpadů.

„Město aktivně připravuje další návazné kroky, které povedou efektivně a co nejúčelněji k tomu, aby současná krása Českého Krumlova byla dále pozitivně podpořena „zelenými“ počiny a tím, přispěla k zachování hodnot i pro další generace“ dodává starosta města Dalibor Carda.

Pavel Zúbek
Komunikace KB
mob.: +420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz