Podle nejnovějšího výzkumu globální bankovní databáze Lafferty 1000, která celosvětově hodnotí banky za kvalitu napříč 21 kategoriemi, je Komerční banka nejlepší bankou v České republice a zároveň patří do exkluzivního klubu
100 nejlepších bankovních institucí světa.

„Jsem moc rád, že kroky, které jsme udělali při transformaci banky ještě před příchodem pandemie, nám dnes pomáhají rychle se adaptovat na nové podmínky. Je pro mě velkou ctí, že výsledky a účinek transformace Komerční banky neušly pozornosti ani na mezinárodní úrovni. Výsledky výzkumu Lafferty dokládají, že dochází k dynamickým změnám v globální struktuře bankovního světa a finanční instituce z rozvíjejících se trhů se stávají klíčovými hráči sektoru. Zejména v oblastech, jako jsou finanční inkluze, diverzita a úsilí ve snižování rizika klimatických změn. Komerční banka usiluje o vůdčí roli
v těchto oblastech,
“ uvedl Jan Juchelka, CEO Komerční banky.

„Banky z rozvíjejících se trhů nyní nastavují tempo ve světovém bankovnictví. Jsou více zaměřeny a nejsou tak omezovány chybami, které způsobily tolik škod západním bankám,“ doplnil Michael Lafferty, generální ředitel skupiny Lafferty Group.

Výzkum hodnotil každou z bank na základě její kvality a udržitelnosti prostřednictvím
21 ukazatelů, jako například finanční výkonnost, vztahy s klienty a zaměstnanci, přístup
k životnímu prostředí nebo přínos pro akcionáře. Systém hodnocení kvality bank vychází z výročních zpráv.

Více informací 

Pavel Zúbek
Komunikace KB
Tel.: +420 725 420 107
E-mail: pavel_zubek@kb.cz