Od 1. prosince 2022 je novým šéfem externí a interní komunikace Komerční banky Tomáš Zavoral. Šárka Nevoralová je novou tiskovou mluvčí Skupiny KB.

Tým komunikace Skupiny Komerční banky pod vedení Hany Kovářové je od začátku prosince ve zcela novém uspořádání a složení.

Tým Communication & Sustainibility povede Tomáš Zavoral, který má více než dvacetileté zkušenosti v oblasti PR a komunikace zejména ve světě financí a bankovnictví. Novou tiskovou mluvčí Skupiny KB je Šárka Nevoralová, která doteď pracovala na pozici Internal communication and Sustainibility manager KB. Do gesce Tomáše Zavorala bude spadat jak externí a interní komunikace, tak společenská zodpovědnost a udržitelnost. Šárka Nevoralová bude zodpovědná za externí komunikaci a kontakt s novináři. Dosavadní šéf komunikace a tiskový mluvčí Pavel Zúbek se posouvá na interní expertní skupinovou roli v oblasti transformace a komunikace. Michal Teuber i nadále zůstává členem týmu komunikace KB.

Tomáš Zavoral vystudoval Fakultu strojního inženýrství VUT v Brně. Profesní kariéru zahájil v roce 2003 v Českém rozhlase jako marketingový a PR manažer, poté od března 2007 působil tři roky jako tiskový mluvčí DIRECT pojišťovny. V roce 2010 přešel do České pojišťovny, kde pracoval čtyři roky jako tiskový mluvčí a později také jako ředitel odboru komunikace se zodpovědností za veškerou interní a externí komunikaci pojišťovny. Od dubna 2015 do června 2020 zastával pozici ředitele komunikace Raiffeisenbank. Poslední dva roky pak pracoval v PR agentuře Crest Communications, kde měl z pozice člena správní rady na starost klienty z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví či investic. 

Šárka Nevoralová je ve Skupině Komerční banky od začátku roku 2020, kdy vedla externí a interní komunikaci Modré pyramidy a zároveň byla tiskovou mluvčí stavení spořitelny. V únoru 2022 přešla na pozici Internal communication and Sustainability Manager. Předtím pracovala v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), kde od roku 2017 působila jako tisková mluvčí. Šárka má přes deset let zkušeností s externí i interní komunikací. Pracovala v oddělení komunikace Úřadu vlády ČR, v České televizi či v agentuře Ogilvy PR nebo CONPRO. Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor mediální studia.

Tomáš Zavoral, tomas_zavoral@kb.cz, tel.: 731 493 296

Šárka Nevoralová, sarka_nevoralova@kb.cz, tel.: 734 236 325

Michal Teubner, michal_teubner@kb.cz, tel.: 606 653 219

Michal Teubner
Komunikace KB
mobil.: +420 606 653 219
michal_teubner@kb.cz