Auditorská společnost Deloitte & Touche stvrdila svým výrokem "bez výhrad" konsolidované výsledky finanční skupiny Komerční banky za účetní období roku 2000.

Finanční hospodaření skupiny Komerční banky skončilo ztrátou 221 milion korun podle mezinárodních účetních standardů, když před rokem činila ztráta více než 9 miliard korun.

Přílohou tiskové zprávy je oznámení výsledků s komentářem v českém a anglickém jazyce, jak bylo dnes dopoledne předáno burzám.

Příloha: Oznámení o auditovaných konsolidovaných výsledcích KB

V Praze 18. dubna 2001

OZNÁMENÍ

AUDITOVANÉ konsolidované výsledky Komerční banky, a. s., za rok končící 31. prosince 2000