Komerční banka Bratislava, stoprocentní dceřiná společnost Komerční banky, přešla od 1. ledna 2009 úspěšně na jednotnou měnu euro (EUR). Účty tuzemských klientů Komerční banky vedené ve slovenských korunách (SKK) byly k 1. lednu 2009 automaticky převedeny na jednotnou měnu euro. Slovenské bankovky lze v Komerční bance vyměnit do 31. března 2009.

Přechod Slovenské republiky na euro se dotýká klientů Komerční banky, kteří byli doposud majiteli účtů vedených ve slovenských korunách. K 1. lednu 2009 byly tyto účty v Komerční bance a Komerční bance Bratislava převedeny na euro, a to vyhlášeným kurzem 30,1260 SKK za 1 EUR. Klienti Komerční banky tak mohou i nadále bez problémů provádět transakce s partnery na Slovensku.

"Klienti potřebují eurové účty ve stále větší míře. Na tuto skutečnost reaguje i nový sazebník poplatků Komerční banky účinný od 1. ledna letošního roku. Ti, kteří chtějí eurový účet, za něj již nemusejí platit, ale mohou ho získat zdarma v rámci balíčků Extra a Premium konto," uvedl Zdeněk Mojžíšek, výkonný ředitel pro marketing a business development Komerční banky.

Hladký přechod Komerční banky Bratislava na novou měnu euro je velmi významný také pro Komerční banku v ČR, neboť obě banky využívají stejný centrální bankovní systém. "Díky zkušenostem ze Slovenska je na přechod na euro z velké části připravena pro tento moment také Komerční banka v České republice," uvedl Martin Kadorík, vedoucí provozní podpory. Budoucí procento využitelnosti úprav pro euro konverzi se bude snižovat úměrně s časem přijetí eura v ČR.

Majitelé hotovosti ve slovenských korunách mohou v Komerční bance vyměnit bankovky do 16. ledna 2009 za standardních podmínek s poplatkem 2 % z objemu transakce, min. 50 Kč.

Na účty vedené v EUR mohou navíc klienti KB do 31. 3. 2009 vkládat bankovky SKK vyhlášeným konverzním kurzem 30,1260 SKK za EUR.

V období od 17. ledna 2009 do 31. března 2009 budou slovenské bankovky přijímány v tzv. prekluzivní lhůtě, kdy je bude možné vyměnit za následujících podmínek:

  • směna SKK za CZK s poplatkem 20 %, min. 50 Kč
  • vklad SKK na účet v CZK s poplatkem 10 %
  • vklad SKK na účet v cizí měně s poplatkem 10 %

Komerční banka je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Na 8 790 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje 1 619 000 klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 391 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 666 bankomatů. Více než 940 000 klientů využívá jeden z kanálů přímého bankovnictví.

KB je součástí skupiny Société Générale, která je jednou z největších bankovních skupin v eurozóně (podle tržní kapitalizace). Jejích 151 000 zaměstnanců obsluhuje na celém světě 30 miliónů individuálních klientů.