Komerční banka upozorňuje klienty na výskyt neoprávněných e-mailových požadavků na zaslání údajů o platební kartě včetně osobního identifikačního čísla PIN. Jedná se o finanční podvod, tzv. phishing, kdy jsou držitelé platebních karet prostřednictvím e-mailové zprávy vyzváni k vyplnění a odeslání těchto citlivých údajů.

Důrazně upozorňujeme klienty, aby na e-mailové výzvy nereagovali (ani nespouštěli aktivní odkazy ve zprávách obsažené), a to ani v případě, že zpráva obsahuje loga peněžních ústavů, karetních asociací, či jiných institucí vzbuzující dojem věrohodnosti obdržené zprávy.

Prosíme klienty, aby obdržení e-mailu, který vykazuje popsané znaky, neprodleně nahlásili telefonicky na klientskou linku KB, a. s. na čísle +420 955 512 230. V případě nejasností, nebo podezření na zneužití platební karty, je možné se obracet na stejný kontakt.

Karetní asociace, ani Komerční banka v žádném případě nepožadují důvěrné informace o platebních kartách od držitelů karet prostřednictvím e-mailových zpráv.