Společnost Letiště Praha, a. s., vydává svou historicky první emisi dluhopisů v rámci dluhopisového programu. Dluhopisy budou vydány se splatností 9. 1. 2012. Celkový objem dluhopisů vydávaných k datu emise 8. 1. 2010 činí 650 mil. Kč. Letiště Praha získané prostředky využije na financování svých rozvojových projektů.

"Připravujeme řadu rozvojových projektů, které pomohou v dalších letech zvýšit kapacitu letiště a zlepšit kvalitu poskytovaných služeb," komentoval vydání emise dluhopisů Petr Vlasák, první místopředseda představenstva Letiště Praha,  a. s., a doplnil: "Mezi nejvýznamnější patří samozřejmě paralelní dráha. Přípravné práce pro její výstavbu jsou v plném proudu, ať už se jedná o rozšíření čistírny odpadních a kanalizačních vod v areálu Jih, modernizaci a rozvoj infrastruktury spojené se skladováním a distribucí leteckých pohonných hmot nebo připravovanou rekonstrukci třídírny zavazadel v Terminálu 1 či nadcházející obnovu nejstarších nástupních mostů do letadel." Rozvoj letišť je obecně velmi nákladný, a proto je využívání tohoto typu financování obvyklým nástrojem. V případě letiště Praha/Ruzyně se výdaje na budoucí rozvojové investice budou pohybovat v řádu miliard Kč ročně a právě zahajovaný dluhopisový program pomůže financovat jejich realizaci. Finanční prostředky získané z dluhopisů jsou výhodnou alternativou k běžným komerčním úvěrům.

Aranžérem dluhopisového programu, vedoucím manažerem emise a administrátorem je Komerční banka, a. s. Dluhopisy nejsou určeny k obchodování na žádném regulovaném trhu ani jiném trhu s cennými papíry v České republice či v zahraničí.