Exkluzivní průzkum agentury Median mezi více než 700 podniky potvrdil vedoucí pozici Komerční banky na trhu poskytování bankovních služeb podnikům. Jako svou hlavní banku uvedlo KB 37 procent podniků. Podíl Komerční banky na trhu úvěrů podnikům vzrostl v roce 2008 meziročně o pět procentních bodů na 29 %. Komerční banka je pro tuzemské podniky bankou první volby v případě, že potřebují úvěr, bankovní záruku a další produkty.

Tuzemské podniky jsou podle výsledků výzkumu se svou hlavní bankou spokojeny a budují s ní dlouhodobý stabilní vztah. "Oslovené podniky spolupracují se svou hlavní bankou často déle než deset let. Sedmdesát procent podniků hodnotí svoji hlavní banku jako vynikající a velmi dobrou, 27 % jako dobrou," uvedla Lucie Kudrnová, vedoucí Marketingu pro podniky a municipality Komerční banky. Věrné svým bankám jsou zejména velké podniky, z nichž téměř polovina využívá svoji hlavní banku déle než deset let.

Jako svou hlavní banku uvedlo Komerční banku 37 % podniků, které se do průzkumu zapojily. "Pro Komerční banku je velmi důležité, že se nám daří vedoucí pozici na trhu v segmentu podniků držet dlouhodobě. Právě díky silnému tržnímu podílu a dlouhodobým vztahům s klienty můžeme průběžně upravovat bankovní produkty tak, aby ideálně odpovídaly potřebám našich klientů," doplnila Lucie Kudrnová.

KB splňuje nejlépe důležitá kritéria pro výběr úvěrující banky

Úvěr čerpala v loňském roce polovina dotázaných středních podniků a 62 % velkých podniků. Se žádostí o úvěr se více než polovina podniků (54 %) obrací výhradně na svou hlavní banku. Klíčovými faktory při rozhodování o bance, kterou velké a střední podniky se žádostí o úvěr osloví, jsou dosavadní spolupráce s bankou, podmínky úvěru a úroková sazba. "Oslovené velké i střední podniky hodnotily v rámci výzkumu Komerční banku v těchto kritériích jako nejlepší banku na trhu. Také díky tomuto faktu rostl dynamicky tržní podíl KB na celkovém objemu poskytnutých úvěrů v segmentu podniků z 24 % na 29 %," říká Lucie Kudrnová.

Při výběru banky pro konkrétní služby kladou podniky největší důraz na přesnost a spolehlivost provádění bankovních operací, na důvěryhodnost a jistotu uložení peněz. Následuje profesionalita a neměnnost poplatků, sazeb a smluvních podmínek. Pro účely získání úvěru nebo bankovní záruky, zhodnocení volných finančních prostředků a zprostředkování zahraničního platebního styku by respondenti výzkumu nejčastěji volili Komerční banku, u které má běžný účet 46 % středních podniků a 57 % velkých podniků.

Osm z deseti podniků využívá služeb internetového bankovnictví

K jednoznačně nejvyužívanějším bankovním službám ze strany podniků patří korunový běžný účet. Necelé dvě třetiny podniků mají účet pouze v jedné bance, ovšem podniky s ročním obratem nad 300 miliónů korun mají významně častěji účet ve více bankách. V průměru využívá každá z oslovených firem 1,5 bankovního účtu.

Více než čtvrtina podniků využívá platební karty, úvěry, termínované vklady v Kč, leasing na vozidla a spořicí účty v Kč. „Mezi podniky je nejoblíbenější internetové bankovnictví. Obecně na elektronickém bankovnictví KB klienti oceňují zejména jednoduché uživatelské prostředí a špičkové zabezpečení," doplnila Lucie Kudrnová.

* Zdroj: Výzkum agentury Median - chování zákazníků v segmentu středních a velkých podniků (říjen - listopad 2008).

O výzkumu

Výzkum chování zákazníků v segmentu středních a velkých podniků realizovala agentura Median exkluzivně pro Komerční banku v říjnu a listopadu 2008. Při osobních rozhovorech odpovídaly na detailní dotazy osoby, které jsou v podniku zodpovědné za finance a styk s bankou, nebo přímo majitelé podniku. Celkem bylo dotázáno 773 respondentů. Středními podniky jsou pro účely výzkumu označeny podniky s ročním obratem 60 - 300 miliónů korun, velkými podniky pak ty s ročním obratem od 300 miliónů do 1,5 miliardy korun.

Komerční banka je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Na 8 804 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje 1 629 000 klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 394 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 673 bankomatů. Více než 951 000 klientů využívá jeden z kanálů přímého bankovnictví.

KB je součástí skupiny Société Générale, která je jednou z největších bankovních skupin v eurozóně (podle tržní kapitalizace). Jejích 163 000 zaměstnanců obsluhuje na celém světě více než 30 miliónů individuálních klientů.