Investiční kapitálová společnost Komerční banky se stala součástí skupiny Amundi

Tisková zpráva

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (dále "IKS KB") oznamuje, že se od 1. 1. 2010 stala součástí nově vzniklé investiční skupiny Amundi, třetího největšího správce aktiv v Evropě1, který díky partnerským distribučním sítím po celém světě obsluhuje více než 100 milionů klientů. Začleněním do skupiny Amundi se zvýší konkurenceschopnost IKS KB a rozšíří nabídka klientům o další investiční příležitosti.

Společnost Amundi vznikla 31. 12. 2009 fúzí společností Crédit Agricole Asset Management a Société Générale Asset Management, tj. dceřiných společností bank Crédit Agricole a Société Générale působících v oblasti správy aktiv2. Sloučením obou společností dochází zároveň ke změně jediného akcionáře IKS KB, tím se k 1. 1. 2010 stala Amundi. Česká národní banka vydala nezbytná souhlasná stanoviska související se změnou akcionáře IKS KB.

Vlastníky Amundi jsou zakládající banky Crédit Agricole a Société Générale. Majoritní podíl v Amundi drží Crédit Agricole (75 % akcií), největší francouzská banka3. Zbylá část majetkového podílu je v držení Société Générale (25 %). Vznik Amundi byl schválen na všech úrovních regulatorního rámce.

Změnou akcionáře nedochází ke změně úzké spolupráce IKS KB a Komerční banky na poli správy podílových fondů a individuální správy aktiv. I nadále budou moci klienti IKS KB využívat v plném rozsahu služeb distribuční sítě KB (398 poboček) a klienti KB zkušeností a široké nabídky investičních produktů spravovaných IKS KB / Amundi.

Nové logo IKS KB

IKS KB

  • 90 mld. CZK pod správou4, 170 tis. klientů,
  • 3. největší zprostředkovatel podílových fondů na českém trhu,
  • nabídka – portfolio produktů obsahuje více jak 50 podílových fondů lišících se primárně v míře rizikovosti a délkou investičního horizontu. Kmenovými produkty jsou smíšené a dluhopisové fondy (české státní dluhopisy). Nejširší výběr nabízíme v oblasti akciových fondů (odvětvové strategie, rychle rostoucí a vyspělé trhy)
  • dostupnost – všechny naše jsou k dostání ve všech 398 pobočkách Komerční banky.

Amundi

S objemem spravovaných aktiv přesahujícím 650 miliard eur5 je Amundi třetím největším správcem aktiv v Evropě a  patří do desítky největších na světě6.

Amundi působí v centrech hlavních oblastí investování ve více než 30 zemích a nabízí širokou paletu produktů zahrnující všechny třídy aktiv a hlavní měny.

Amundi vyvíjí investiční řešení vyhovující potřebám více než 100 miliónů retailových zákazníků rozprostřených po celém světě; pro institucionální klienty vytváří inovativní produkty s vysokou výkonností, které jsou ušity na míru jejich požadavků a rizikového profilu.

S pomocí podpory dvou významných bankovních skupin, Crédit Agricole a Société Générale, Amundi usiluje stát se nesporným hlavním hráčem na poli správy aktiv v Evropě, který je respektovaný pro:

  • kvalitu svých produktů a jejich finanční výkonnost a transparentnost,
  • úzké vztahy se zákazníky, partnerskými prodejními sítěmi a institucemi,
  • efektivní uspořádání plynoucí z individuálních schopností týmů a vlastních zaměstnanců,
  • závazek začlenit do svých investičních strategií trvalou udržitelnost a kritéria společenské odpovědnosti jdoucí nad rámec pouhých finančních kritérií.

1) K 31. 12. 2008, data publikovaná IPE Top 400 v červenci 2009
2) Fúze zahrnuje 100 % aktivit skupiny CAAM, ke kterým Société Générale přidává své tradiční investiční aktivity, 20 % TCW a svůj společný podnik v Indii
3) Podíl na trhu je na základě francouzské centrální banky k 31. 12. 2008
4) K 31. 12. 2008, data včetně majetku Penzijního fondu KB a Komerční pojišťovny
5) Předběžná data Amundi k 30. 9. 2009
6) K červnu 2008, data publikovaná GI 100 v září 2008