Penzijní fond Komerční banky vykázal k 30. září 2010 zisk ve výši 534 mil. Kč

Tisková zpráva

Penzijní fond Komerční banky hospodařil ke konci třetího čtvrtletí se ziskem 534 mil. Kč. Oproti stejnému období roku 2009 tak zvýšil zisk o více než 38 %.

„Stabilní růst zisku v průběhu letošního roku napovídá, že změny v investičním portfoliu PF KB na přelomu let 2009 a 2010 byly úspěšným krokem. Očekáváme, že zhodnocení prostředků účastníků v letošním roce překoná  hranici 2 procent,“ uvedl Pavel Jirák, předseda představenstva a výkonný ředitel Penzijního fondu Komerční banky.

PF KB patří aktuálně k fondům s nejvíce konzervativním investičním portfoliem. Díky této investiční strategii a stabilním příjmům z dluhopisů (převážně státních) může PF KB velmi přesně odhadovat zhodnocení i v následujících letech. Investiční portfolio PF KB tvořily k 30. 9. 2010 řádově z 90 % velmi bezpečné dluhopisy a necelých 8 % představovaly bankovní vklady.

Objem prostředků účastníků penzijního připojištění, které PF KB spravuje, vzrostl ke konci třetího čtvrtletí meziročně o 5,5 % na 28,1 miliardy korun. V Penzijním fondu Komerční banky spoří na penzi řádově půl milionu osob.

Penzijní fond Komerční banky zůstává i nadále jediným penzijním fondem v ČR, který má mezinárodní rating od společnosti Moody's. Udělený rating na úrovni Aa1.cz je nejlepším hodnocením, jaké může penzijní fond v ČR dosáhnout, a zároveň odráží schopnost PFKB plně dostát svým závazkům vůči účastníkům penzijního připojištění.

Komerční banka je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Celkem 8 624 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje 2,7 milionu klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 393 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 675 bankomatů.  Jeden z kanálů přímého bankovnictví využívá 996 000 klientů.

KB je součástí skupiny Société Générale, která je  jednou z největších bankovních skupin v eurozóně (podle tržní kapitalizace). Jejích 157 000 zaměstnanců obsluhuje na celém světě více než 32 miliónů individuálních klientů.