Valná hromada Komerční banky schválila výplatu dividendy 170 Kč na jednu akcii

Tisková zpráva

Akcionáři Komerční banky na dnešní valné hromadě potvrdili svým hlasováním návrh představenstva banky na vyplacení dividendy ve výši 170 korun na jednu akcii.

Celková částka navržených dividend činí 6 461 674 840,00 Kč. Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 170 Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který byl majitelem akcie Komerční banky, a. s., s ISIN CZ0008019106 ke dni 22. dubna 2010. Dividenda se stává splatnou ke dni 31. května 2010.

Valná hromada schválila řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2009.

Akcionáři také rozhodli o limitech nabývání vlastních kmenových akcií Komerční banky za těchto podmínek: nejvyšší množství akcií, které banka může v kterýkoli určitý okamžik držet, je 3 800 985 kusů kmenových akcií, které reprezentují celkovou jmenovitou hodnotu 1 900 492 500 Kč. Nabývací cena akcie musí být nejméně 500 Kč za jeden kus a nejvíce 5 000 Kč za jeden kus. Doba, po kterou může banka akcie nabývat, činí 18 měsíců. Banka nesmí akcie nabývat, pokud by tím porušila podmínky stanovené v § 161a odst. 1 písmeno b), c) a d) obchodního zákoníku. Banka může po dobu platnosti souhlasu opakovaně akcie nakupovat a prodávat bez dalších omezení.

Akcionáři dále schválili návrh představenstva na změnu stanov banky. Nejvýznamnější změnou je úprava výkonu některých práv akcionářů, která především zajišťují dostatek informací pro rozhodování akcionářů a zavádějí totožné standardy pro konání a průběh valné hromady v Evropské unii. Mění se také způsob určení rozhodného dne pro výplatu dividendy.

Valná hromada také určila externího auditora pro rok 2010, společnost Ernst & Young Audit, s.r.o.