Podle předběžných údajů ČSÚ se v prosinci meziročně v běžných cenách zvýšil vývoz o 27 % a dovoz o 28,5 %. Obchodní bilance skončila přebytkem 1 mld. Kč, který byl meziročně o 1,7 mld. Kč nižší. V roce 2010 ve srovnání s předchozím rokem vzrostl vývoz o 17,7 % a dovoz o 20,3 %. Roční bilance dosáhla aktiva 124,5 mld. Kč, které bylo o 25 mld. Kč nižší než v roce 2009.

Obchodní bilance se státy EU v prosinci skončila přebytkem 45,8 mld. Kč, který byl meziročně o 12,2 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se meziročně prohloubil o 13,9 mld. Kč na 44,8 mld. Kč. Přebytek vzrostl v obchodě s Německem o 5,2 mld. Kč a Slovenskem o 2,6 mld. Kč. Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu s Polskem o 1,4 mld. Kč; deficit se zmenšil v obchodě s Ruskem o 0,1 mld. Kč. Schodek se naopak prohloubil v obchodě s Čínou o 12,7 mld. Kč a Jižní Koreou o 0,9 mld. Kč.

Zahraniční obchod se státy EU skončil v roce 2010 přebytkem 593,5 mld. Kč, který byl meziročně o 109,3 mld. Kč vyšší. Se státy mimo EU se schodek prohloubil o 134,3 mld. Kč na 468,9 mld. Kč. Aktivum se zvýšilo v obchodě s Německem o 26,2 mld. Kč, Slovenskem o 18,8 mld. Kč, Spojeným královstvím o 11,1 mld. Kč, Francií o 10,4 mld. Kč a Itálií o 10,3 mld. Kč. Schodek se naopak prohloubil v obchodě s Čínou o 84,2 mld. Kč, Jižní Koreou o 11,8 mld. Kč, Ázerbájdžánem o 9,7 mld. Kč a Ruskem o 9,4 mld. Kč.

V čele více než dvojnásobných nárůstů vývozů za prosinec 2010 oproti prosinci 2009 je Bělorusko a Austrálie. Celoroční hodnocení nárůstu exportů za leden až prosinec roku 2010 vede Tchaj-wan a opět Bělorusko. Podívejme se na podmínky v této zemi trochu blíže.

„V důsledku hospodářské krize a deficitu valutových prostředků vydala Národní banka Běloruska nařízení, které nedovoluje běloruským importérům realizovat zálohové platby a umožňuje úhradu zahraničnímu dodavateli až po obdržení zboží. Alternativní možností je zde volba dokumentárního akreditivu, který nepředstavuje předplatbu, ale bankovně garantovaný příslib platby po splnění dohodnutých dodacích podmínek. Vystavujeme také za klienty neplatební bankovní záruky, převažují zde záruky za vrácení platu předem a záruky za předloženou nabídku. Rovněž v oblasti exportního financování vnímáme rostoucí počet poptávek“, komentuje Jaromír Chabr, ředitel divize Financování obchodu a exportu.

V oblasti nedokumentárních plateb objem došlých plateb za rok 2010 proti roku 2009 stoupl o 45 %, ze 445 mil. Kč na 650 mil. Kč. Velkých objemů dosahují platby za potravinářské přísady, převodovky, turbodmychadla, energetická zařízení, komponenty pro bílou techniku.

Objem vyšlých plateb za rok 2010 vykazuje stejný nárůst jako došlé platby, tj. 45 %, ze 435 mil. Kč v roce 2009  na 648 mil. Kč v loňském roce. Více jak 30 % tvoří platby za obchody v oblasti chemického průmyslu a zemědělství, 30 % hutní materiál, z toho významnější část za pneumatikové kordy.