Podle údajů Českého statistického úřadu se v listopadu meziročně v běžných cenách zvýšil vývoz o 21,0 % a dovoz o 24,1 %. Přebytek obchodní bilance byl meziročně o 2,7 mld. Kč nižší a dosáhl 11,8 mld. Kč.

Obchodní bilance se státy EU skončila přebytkem 56,9 mld. Kč, který byl meziročně o 11,8 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se meziročně prohloubil o 14,5 mld. Kč na 45,1 mld. Kč. Přebytek vzrostl v obchodě s Německem o 5,9 mld. Kč a Slovenskem o 3,5 mld. Kč. Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu s Polskem o 2,0 mld. Kč. Deficit se prohloubil v obchodě s Čínou o 9,4 mld. Kč, Ruskem o 2,8 mld. Kč a s Malajsií a Koreou. Kladné saldo kleslo v obchodě s Itálií o 0,7 mld. Kč a nevýznamně (o 0,2 mld. Kč) s Francií a Nizozemskem.

Zahraniční obchod se státy EU skončil za posledních dvanáct měsíců přebytkem vyšším o 101,3 mld. Kč a dosáhl 578,0 mld. Kč, se státy mimo EU se schodek prohloubil o 113,9 mld. Kč a činil 452,7 mld. Kč. Kladné saldo vzrostlo v obchodě se Slovenskem o 16,6 mld. Kč, Německem o 15,5 mld. Kč, Francií o 13,6 mld. Kč, Spojeným královstvím o 12,1 mld. Kč a Itálií o 12,0 mld. Kč. Prohloubil se deficit obchodu s Čínou o 70,0 mld. Kč, Koreou o 11,0 mld. Kč, Ázerbájdžánem o 8,8 mld. Kč, Thajskem o 8,1 mld. Kč a Ruskem o 6,9 mld. Kč.

V čele dvojnásobných nárůstů vývozů za listopad 2010 oproti listopadu 2009 je Lotyšsko a Bělorusko. Ve srovnání s vývojem od začátku roku 2010 byl pak nejdynamičtější nárůst zaznamenán u vývozu na Tchaj-wan a do Izraele.

Zajímavým vývojem prochází obchodní výměna s Alžírskem, které je tradičním obchodním partnerem ČR v zemích Maghrebu. Dovoz z této severoafrické země se od začátku roku více jak ztrojnásobil. I když zatím nejde o významné objemy obchodů, mohlo by jít o slibně se vyvíjející příležitost.

Naproti tomu meziměsíční údaje o vývozech jsou značně volatilní, kdy tendence je zatím klesající. Pro export jsou využívány dokumentární akreditivy, což podporuje místní legislativa. Ta povoluje úhradu do zahraničí jen za zboží, které je již v alžírském přístavu. Toto spolehlivě ohlídá pravě tento bankovní instrument, který je také českému exportérovi kvalitní garancí zaplacení za jeho zboží či službu.

V případě Alžíru je práce s akreditivy sofistikovanější než v jiných zemích.

„Dokumentární akreditivy vystavují alžírské banky ve francouzštině a navíc s námi málo komunikují o dotazech či požadavcích klientů. Podmínky akreditivů jsou přitom obsáhlé a je nutné je číst pečlivě a vážit jejich splnitelnost. Klienti proto často využívají naší služby předkontroly akreditivních dokumentů“, komentuje Jaromír Chabr, ředitel divize Financování obchodu a exportu Komerční banky.