Komerční banka a Komora pro hospodářské styky se Společenstvím nezávislých států, speciální obchodní komora (Komora SNS) uzavřely u příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně smlouvu o vzájemné spolupráci na rok 2012. Smlouvu podepsali Henri Bonnet, předseda představenstva a generální ředitel KB, Jan Juchelka, člen představenstva a náměstek generálního ředitele KB, a František Masopust, člen představenstva a výkonný ředitel Komory SNS.

„Spolupráce Komerční banky s  Komorou SNS úspěšně pokračuje již několik let. Zaměřujeme se na společnou podporu našich klientů při jejich expanzi na trhy zemí Společenství nezávislých států. Zvýšený zájem podnikatelů o toto teritorium potvrzují i výsledky průzkumu, realizovaného v srpnu pro KB agenturou Aspectio Research. Ze vzorku 530 exportérů jich 42 procent označilo země Společenství nezávislých států, zejména pak Rusko a Ukrajinu, za obchodně zajímavé lokality“ uvedl Jaromír Chabr, ředitel divize financování obchodu a exportu KB. „Dle údajů českého statistického úřadu se k pololetí export do zemí SNS meziročně zvýšil o 22 %, do Ruska dokonce o 32 %. Využití tohoto potenciálu je pro nás a naše klienty určitě velkou výzvou a otvírá další prostor k diskuzím na téma financování obchodu,“ dodal Jaromír Chabr.

„Cílem činnosti Komory SNS je zejména podpora podnikatelských subjektů v jejich aktivitách na trzích zemí SNS. Tyto trhy jsou pro Českou republiku z hlediska obchodně ekonomických zájmů důležité a perspektivní. Jsem přesvědčen, že spojení našich zkušeností a kontaktů s profesionalitou a know-how Komerční banky bude pro klienty přínosem. Spolupráce na rok 2012 bude akcentována nejen na podporu exportu do těchto teritorií, ale také na informační služby a poradenství, organizaci seminářů a konferencí s využitím českých i zahraničních specialistů,“ informoval František Masopust, výkonný ředitel Komory SNS.

Obě strany vyjádřily spokojenost s dosavadní spoluprací a přesvědčení o její prospěšnosti pro české exportéry i v příštím roce.