Komerční banka se umístila na třetím místě mezi nejbezpečnějšími bankami světa v regionu střední a východní Evropy. Jména deseti nejbezpečnějších bank zveřejnil prestižní finanční časopis Global Finance na základě exkluzívního průzkumu*. Vítězné banky byly vybrány po vyhodnocení dlouhodobého úvěrového hodnocení, tedy ratingu od Moody’s, Standard & Poor’s a Fitch a bilanční sumy 500 celosvětově největších bank.

Čistý zisk Komerční banky v prvním pololetí 2011 dosáhl 5 478 milionů Kč. Ukazatele finanční stability potvrdily silnou pozici Skupiny Komerční banky. Kapitálová přiměřenost dosáhla 16,1 % ve srovnání s regulatorním požadavkem na úrovni 8 % a vynikající likviditu banky potvrzuje poměr úvěrů a vkladů na 74,3 %.

Dne 25. srpna 2011 navíc agentura Standard & Poor’s Ratings Services zvýšila ratingové hodnocení dlouhodobé úvěruschopnosti Komerční banky z A na A+ a zároveň potvrdila krátkodobý rating na stupni A-1 se stabilním výhledem.

„Jsme velmi potěšení tímto oceněním, které potvrzuje vynikající pozici, sílu a stabilitu Komerční banky,“ uvedl Henri Bonnet, předseda představenstva a generální ředitel KB. „Komerční banka je velmi dobře připravena na budoucí výzvy. Stále investujeme do zlepšování kvality našich služeb, protože spokojenost klientů považujeme za nezbytnou pro další růst a vykazování solidních finančních výsledků,“ doplnil Henri Bonnet.

*) Zdroj: časopis Global Finance, 18. srpna 2011, www.gfmag.com