Speciální bonus vyplácený majitelům vybraných spořicích účtů získají v Komerční bance klienti z řad občanů i podnikatelů. Základní úrokové sazby jsou v Komerční bance navyšovány o atraktivní bonus vyplácený na konci každého pololetí.

Díky konceptu  MojeOdměny, jehož součástí je bonus vyplácený majitelům vybraných spořicích kont, získají klienti Komerční banky opravdu zajímavé zhodnocení. Bonus - o který je navýšena základní úroková sazba - je vyplácen pololetně z minimálního zůstatku za dané pololetí, a to ve výši 0,5 % p. a. z tohoto zůstatku.

Odměny získají v KB klienti ze segmentu občanů i firem a podnikatelů. Občané vlastnící KB Spořicí konto Bonus získali za první pololetí letošního roku bonus v celkové výši 42,7 mil. Kč. Firmy a podnikatelé vlastníci Profi Spořicí účet Bonus se za stejné období mohou těšit z vyplaceného bonusu v souhrnné výši 13,5 mil. Kč.

Komerční banka vyplácí bonusy automaticky všem svým klientům s KB Spořicím kontem Bonus a s Profi Spořicím účtem Bonus.

„Stejně jako u ostatních odměn v rámci konceptu MojeOdměny se klienti nemusí zabývat administrativou spojenou se získáním extra úroků – vše je řešeno automaticky, bez nutnosti o bonusy jakkoliv žádat či se hlásit. Jedinou podmínkou je, že klientovi nesmí v průběhu bonusovacího období klesnout minimální zůstatek pod 5 000 Kč,“ uvedla Monika Truchliková,  zástupkyně výkonného ředitele pro Marketing a Business Development Komerční banky.

Výše bonusu je garantovaná po celé bonusovací období, kterým je kalendářní půlrok. Klienti tak mají jistotu, že ji banka nezmění, a předem vědí, jak velký bonus vedle standardního zhodnocení získají. Výši bonusu mohou navíc ovlivnit prostřednictvím minimálního zůstatku na účtu.