Další možnost, jak přehledně a rychle nalézt bankomat Komerční banky a informace o jednotlivých pobočkách mají klienti Komerční banky na portálu aMapy.cz. Na technickém zajištění se podílí internetová agentura FG Forrest, která s Komerční bankou pracuje dlouhodobě. Projekt realizovala společnost Centrum Holdings.

Téměř 400 poboček a 686 bankomatů v rámci mapy Česká republiky mohou nyní uživatelé internetu a klienti Komerční banky nalézt na mapovém portálu aMapy.cz. Přehledně, stručně a hlavně rychle se může kdokoliv dozvědět, kde si pohodlně vybere peníze nebo navštíví pobočku Komerční banky.

V rámci možné filtrace obsahu na mapách si může uživatel z mnoha možností zaškrtnout jako cíl hledání přímo Komerční banku. Vizitka s logem Komerční banky a označené ikonky na mapovém podkladu přitahují pozornost a plní tak zároveň informační funkci.

Komerční banka se, kromě v mapovém portálu, dále prezentuje v pravidelně aktualizovaném katalogu firem Najisto.cz. Součástí prezentace v katalogu je také aktivní dotazník pro komunikaci s pobočkou.

Zviditelnění Komerční banky a důraz na aktuálnost informací je pro klienty či potenciální zákazníky banky uživatelským přínosem a dalším krokem dopředu v plošném poskytování informací na internetu, ze kterého mohou uživatelé s důvěrou čerpat.

„Jsme si vědomi důležitosti umístění svých klíčových informací o pobočkové a bankomatové síti v různých informačních systémech dostupných na internetu a z tohoto důvodu jsme se rozhodli vyvinout společně s partnery kanál pro automatizovaný přenos dat. Cílem je poskytovat důvěryhodné informace i mimo korporátní websídlo KB s důrazem na aktuálnost. Vyhledávání nad mapami a katalogem firem vnímáme jako alternativu pro integrovaný Vyhledávač poboček a bankomatů na websídle KB, poskytnutý širšímu portfoliu uživatelů.“ upřesňuje David Horák, webmaster Komerční banky.