S účinností od 1. 1. 2011 rozšířila Komerční banka významně pravomoci svého ombudsmana. Nově se na ombudsmana KB mohou obrátit také klienti z řad právnických osob, klienti pobočky KB na Slovensku a klienti vybraných společností skupiny Komerční banky a Société Générale v ČR.

Na ombudsmana KB se mohou nově od začátku roku 2011 obrátit při řešení sporů a potíží klienti Komerční pojišťovny, Modré pyramidy stavební spořitelny, Penzijního fondu Komerční banky a společnosti ESSOX. V budoucnu počítá KB s rozšířením působnosti ombudsmana také na další společnosti skupiny v České republice.

„Komerční banka byla v roce 2004 vůbec první finanční institucí v České republice, která nabídla klientům možnost obrátit se na vlastního ombudsmana. Věřím, že naše aktuální rozhodnutí rozšířit působnost ombudsmana také na právnické osoby a klienty dalších společností skupiny KB opět posune standardy kvality finančních služeb v České republice kupředu,“ uvedl Henri Bonnet, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky.

„Naší snahou je řešit smírnou cestou nejrůznější sporné situace, na které často nestačí standardní směrnice a tabulky. Moderní důraz na uspokojení všech finančních potřeb klienta v rámci jedné finanční skupiny vyžaduje také rozšíření působnosti ombudsmana tak, aby klient získal napříč celou skupinou nejen stejnou úroveň kvality služeb, ale také stejná práva při řešení případné sporné situace,“ uvedl Joseph Franciscus Vedlich, ombudsman Komerční banky.

JUDr. Joseph Franciscus Vedlich, LLM je ve funkci ombudsmana KB od prosince 2009.

Komerční banka je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Celkem 8 624 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje 2,7 milionu klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 395 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 676 bankomatů.  Jeden z kanálů přímého bankovnictví využívá 989 000 klientů.

KB je součástí skupiny Société Générale, která je  jednou z největších bankovních skupin v eurozóně (podle tržní kapitalizace). Jejích 157 000 zaměstnanců obsluhuje na celém světě více než 32 miliónů individuálních klientů.