Nový projekt Nadace Komerční banky Jistota, společnosti LINET a Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče pomůže zlepšit komfort a životní úroveň osob umístěných v hospicích. Provozovatelé lůžkových i domácích hospiců mohou díky spolupráci partnerů získat kvalitní polohovací lůžka společnosti LINET s celkovou slevou až 70 %.

Na základě podepsaného Memoranda o vzájemné spolupráci poskytne Nadace KB Jistota žadatelům o příspěvek finanční dar až ve výši až 40 % z celkové ceny lůžka značky LINET. Společnost LINET pak poskytne další slevu ve výši 30 % z celkové ceny polohovacího lůžka. Konečná výše podpory na kvalitní polohovací lůžko tak může běžnou pořizovací částku snížit až o 70 %. Kromě toho žadatelé mohou v rámci programu využít i nabídky 25 % slevy na matrace či seniorská křesla LINET.

„Moderní lůžka výrazně zvyšují kvalitu péče i komfort jak pacientů, tak ošetřujícího personálu. Projekt, na němž spolupracujeme s Nadací KB Jistota, má potenciál jejich výhody v širším měřítku přinést i do opomíjené oblasti péče o seniory, a dlouhodobě tak přispívat k jejímu zkvalitňování,“ uvedl Radek Chvosta, ředitel obchodu pro Českou republiku ze společnosti LINET.

„Nadace KB Jistota dlouhodobě vnímá potřebu znatelně zlepšit situaci a komfort osob umístěných v hospicích a domovech pro seniory. Věříme, že projekt financování nákupu polohovacích lůžek se stane úspěšným projektem s konkrétními hmatatelnými výsledky,“ doplnil Jaroslav Říšský, předseda správní rady Nadace Komerční banky Jistota.

„Asociace doporučila seznam možných příjemců, kteří mohou využít spolufinancování nákupu lůžek Nadací a Linetem, který čítá na dvě desítky subjektů. Předpokládáme, že vzhledem k výši možných úspor a přínosu moderních polohovacích lůžek pro pacienty bude mezi provozovateli hospicových zařízení o tento výjimečný projekt velký zájem,“ uvedl Robert Huneš, viceprezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.