Nový sazebník platný od 1. ledna 2012 přinese klientům Komerční banky celou řadu pozitivních změn. Významně nižší náklady mohou očekávat držitelé platebních karet při řešení nenadálých situací, zlevní archivní výpisy k účtu a zvýhodnění se dotkne také trvalých příkazů do vybraných společností skupiny KB. Podnikatelé s Profi účtem uvítají snížení nákladů na vedení Profibanky díky zapojení tohoto produktu do konceptu MojeOdměny.

Podoba nového sazebníku je ovlivněna aktuálními klientskými průzkumy, které se zaměřují na potřeby klientů a jejich očekávání od bankovních služeb. Cenově zvýhodněny budou nově služby, u kterých vnímá klient nejvyšší přidanou hodnotu v konkrétních životních situacích.

„Nový sazebník vychází vstříc potřebě klientů řešit se svou bankou nejrůznější situace rychle a za rozumnou cenu. Například při nesnázích s platební kartou dokážeme nyní klientovi pomoci rychleji a mnohem efektivněji.  Určitě si všichni dokážeme představit, jaké nepříjemnosti může přinést zapomenutí PIN kódu nebo ztráta karty, a právě řešení těchto situací chceme klientům usnadnit,“  uvedla Monika Truchliková,  zástupkyně výkonného ředitele pro Marketing a Business Development  Komerční banky.

Významné zjednodušení sazebníku přinese sjednocení poplatků u karetních transakcí. Namísto různých poplatků za různé typy výběrů zavádí nový sazebník ve většině případů jeden poplatek ve stejné výši.

Příjemné změny mohou očekávat klienti při řešení nenadálých situací spojených s vlastnictvím platební karty. Expresní odblokování platební karty při pětkrát chybně zadaném PIN kódu bude nově poskytováno zcela zdarma a to do 30 minut. Poplatek za expresní vydání platební karty a PIN kódu bude snížen ze 4 000 Kč na 1 500 Kč a stoplistace platební karty pro firemní klientelu Komerční banky zlevní na 1 000 Kč (z původních 4 000 Kč nebo 2 000 Kč podle typu karty).

Komerční banka sníží od 1. 1. 2012 také poplatky za přístup k transakční historii klientských účtů. Poplatek za jednu stranu elektronického archivního výpisu bude snížen z 5 Kč na 1 Kč za stránku, u papírového archivního výpisu bude snížena cena za jednu stranu z 5 Kč na 2,50 Kč.

Nastavení či změna trvalých příkazů je standardně zdarma prostřednictvím internetového bankovnictví. Pokud však klient zřizuje trvalý příkaz do vybraných společností skupiny Komerční banky, bude mít nově tuto možnost zdarma i na pobočce nebo prostřednictvím telefonního bankovnictví.

„Klient, který si u svého bankovního poradce sjedná například penzijní připojištění PF KB si může zároveň bez dalších poplatků založit i trvalý příkaz pro posílání pravidelných příspěvků,“ dodává Monika Truchliková.

Komerční banka ctí i v novém sazebníku pravidlo, že výsledný poplatek za produkt nebo službu musí odrážet náklady na její poskytování. Díky struktuře sazebníku i konceptu MojeOdměny však mají klienti vždy možnost nahradit případné služby s rostoucími náklady moderní alternativou, u které jsou náklady nižší.

Ačkoli tak dochází například ke zpoplatnění papírových výpisů k POS terminálům, jejich elektronická podoba je obchodníkům dostupná bez účtování jakéhokoli poplatku. Podobně u hotovostních operací dochází k dalšímu zvýhodňování vkladů prostřednictvím uzavřených obalů oproti vkladům přes pokladní přepážku.

Plné znění sazebníku KB platného od 1. 1. 2012 naleznete na www.kb.cz.