Společnost SG Equipment Finance Czech Republic (SGEF) zaznamenala v prvním čtvrtletí letošního roku významný meziroční nárůst v oblasti financování nákladních vozů a tahačů. Počátek roku 2011 tak signalizuje zahájení opatrného růstu, který je pomyslným startem cesty k objemu financování dopravní techniky z období před ekonomickou a finanční krizí.

Oživení nákladní kamionové dopravy je patrné v České republice i na Slovensku. Jen v prvních čtyřech měsících roku 2011 financovala společnost SG Equipment Finance v ČR a na Slovensku pořízení 355 nákladních automobilů a tahačů v souhrnné pořizovací ceně takřka 685 mil. Kč. V meziročním vyjádření tak narostla celková pořizovací cena v tomto segmentu o 62 %. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 rostl počet financovaných automobilů i celková pořizovací cena shodně o 75 %

„Růst poptávky po službách autodopravců a s ním spojený zájem o externí financování koreluje s růstem naší ekonomiky, respektive našeho regionu. V objemu prodeje těžké dopravní techniky jsme zaznamenali oproti roku 2010 významný růst. Přesto bych byl vzhledem k rychlému růstu cen pohonných hmot závislému na vývoji ceny ropy prozatím k velkému optimismu pro rok 2011 zdrženlivý,“ uvedl Mikuláš Přibyl, obchodní ředitel SG Equipment Finance. Jak doplnil, „klienti velmi zvažují nákup a účel nových investic vzhledem ke zkušenostem z krize, přičemž pořizovací cena je nejdůležitějším faktorem ovlivňující výběr dodavatele.“

Rostoucí zájem o investice do vozového parku potvrzují i statistiky nově registrovaných tahačů s hmotností nad 18 tun. Zatímco v 1. čtvrtletí 2011 registrovali dopravci v ČR 1 142 nových tahačů, ve stejném období roku 2010 to bylo pouze 624 vozů. Ještě výraznější je pak tento trend patrný na Slovensku (835 tahačů v 1. čtvrtletí 2011 vs. 315 tahačů v 1. čtvrtletí 2010).