Všechny pobočky Komerční banky, včetně míst se sobotní a nedělní otevírací dobou, budou v závěru roku 2011 v provozu ve standardních otevíracích hodinách.

Komerční banka připravila pro své klienty podrobné přehledy týkající se otevírací doby poboček KB a nejzazších termínů, ve kterých je nutné předat příkazy k úhradě (pro tuzemské nebo pro zahraniční platby včetně SEPA EuroPlateb), příkazy k inkasu a vklady hotovosti na přepážkách, pokud mají být zpracovány a připsány na účet příjemce ještě v roce 2011.

Klienti KB, kteří využívají online služeb přímého bankovnictví, jsou o nejzazších termínech předání příkazů informováni též pomocí vývěsky v příslušné aplikaci. Platby v Kč do jiných bank v ČR je možné předat prostřednictvím služeb přímého bankovnictví nejpozději do 29. prosince 2011 (se splatností v tomto dni) a platby v rámci KB do 30. prosince 2011 do 20.30 hodin (se splatností v tomto dni). Navíc služba Expresní linka KB bude k dispozici v nepřetržitém provozu i v období Vánoc a novoročních svátků.

Upozorňujeme, že vklady v hotovosti na účty Modré pyramidy stavební spořitelny, nebo na účty Penzijního fondu KB, případně účty vedené v ČNB, je nutné provést nejpozději do 29. prosince 2011 včetně, aby bylo zajištěno jejich připsání na příslušné účty ještě v roce 2011.

Detailní informace můžete získat na stránkách www.kb.cz nebo na všech pobočkách KB.