Komerční banka navázala spolupráci s Národní klastrovou asociací. Díky novému partnerství mohou klastry sdružené v asociaci využívat od července zvýhodněnou nabídku služeb Komerční banky.

Národní klastrová asociace (NCA) sdružuje v současné době 20 subjektů. Klastrové organizace, které jsou jejími členy, spojují firmy z celé řady významných odvětví jako energetiky, biotechnologie či strojírenství. Cílem klastrů je rozvíjet společné zájmy svých členů a podporovat jejich konkurenceschopnost prostřednictvím společných projektů. K těm patří společné investice do výzkumu nebo vývoje nových výrobků, zvyšování specializace odborníků, či rozvoj mezinárodní spolupráce (například společná účast na veletrhu, zahraničních misích apod.).

Komerční banka je tradičním partnerem firem a podnikatelů a má tedy zájem spolupracovat s klastry i jejich jednotlivými členy.

„Spolupráce s klastry nás zajímá. Jsou do nich totiž obvykle zapojeny firmy s inovačním potenciálem, které působí ve vysoce perspektivních odvětvích,“ říká Jan Hanuš, vedoucí oddělení KB EU Point Promotion centre.

Komerční banka proto připravila nabídku pro klastry sdružené v Národní klastrové asociaci. Součástí zvýhodněné nabídky pro klastry je vedení Profiúčtu na rok zdarma, intenzivní pomoc regionálních KB EU Point specialistů s dotovanými projekty a možnost získat příspěvek na marketingové akce pro členy NCA.

Poradenství klastrům k financování EU projektů i další spolupráci klastrů a KB budou koordinovat příslušní regionální KB EU Point specialisté.

„Naši specialisté jsou klastrům nejblíže. Jsou připraveni poskytnout jim pomoc nejenom při nastavování podmínek financování dotovaných projektů, ale i s využíváním dalších bankovních služeb,“ dodává Jan Hanuš.

Podpora KB EU Point specialistů

Příkladem speciálního přístupu KB k financování dotovaných projektů klastrů jsou úvěry na předfinancování dotace poskytnuté ENERGOKLASTRu. Tento klastr investuje do výstavby a vybavení několika výzkumně-vývojových středisek. Na projektech spolupracuje s vysokými školami (například Univerzitou obrany), kraji, podniky či dalšími výzkumnými organizacemi.

Při schvalování úvěru s klientem úzce spolupracoval KB EU Point specialista. Dohlédl na nastavení podmínek schvalovaného úvěru tak, aby byly nastaveny podle postupů a pravidel agentury CzechInvest. Mezi specifické postupy patřilo například etapovité nastavení čerpání a splácení úvěru, takže stačil výrazně nižší limit financování (než činily celkové náklady projektu). Bankovní poradce dále využíval přístupů do e-accountu agentury CzechInvest, odkud může čerpat informace o administrativním průběhu projektu a pro klienta tedy odpadá nutnost neustále bance překládat zprávy o průběhu vyřizování dotace.

„Díky tomuto oboustranně vstřícnému přístupu mohla Komerční banka poskytnout úvěry splatné pouze z přijaté dotace, bez předpokladu splácení z vlastních zdrojů klastru,“ uzavřel Jan Hanuš.

Komerční banka je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Celkem 8 669 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje 2,67 milionu klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 396 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 686 bankomatů. Jeden z kanálů přímého bankovnictví využívá více než 1 milion klientů. KB je součástí skupiny Société Générale.