Komerční banka ve spolupráci s Komerční pojišťovnou nabízí od 16. dubna 2012 nový produkt v oblasti rizikového životního pojištění – pojištění schopnosti splácet k Profi úvěru. S jeho pomocí získají klienti možnost ochrany proti nepříznivým životním situacím pro sebe i své blízké.

Doplňkové životní pojištění k Profi úvěru je určeno pro fyzické osoby podnikatele a kryje rizika dlouhodobé pracovní neschopnosti, plné invalidity a smrti. Výše měsíčního poplatku je 0,1 % z celkového objemu úvěru. Pojištění není podmíněné zdravotním dotazníkem.

„Pojištění schopnosti plnit své závazky i v případě neočekávaných životních situací je ze strany klientů přijímáno velmi pozitivně. Jsme proto rádi, že můžeme nabídnout další z možností, jak tato rizika co nejvíce minimalizovat,“ uvedl Pavel Filipi, vedoucí Marketingu pro retailové bankovnictví Komerční banky.

Vstupní věk pojištěného musí být minimálně 18 let, maximálně však 60 let. Součet vstupního věku a pojistné doby v letech nesmí být vyšší než 62 let. Společný limit plnění pro jednu a všechny pojistné události z pojištění pro případ plné invalidity a smrti pojištěného je 2 500 000 Kč.

Bližší informace o možnostech pojištění získáte na bezplatné informační lince 800 521 521, u bankovních poradců nebo na webu www.kb.cz.