Penzijní fond Komerční banky vykázal za rok 2011 zisk ve výši 676 milionů korun

Tisková zpráva

Penzijní fond Komerční banky dosáhl za rok 2011 zisku 676 milionů korun. Na základě rozhodnutí valné hromady připíše účastníkům za uplynulý rok zhodnocení ve výši 2,04 %.

„Přes velmi bezpečný způsob investování dokázal Penzijní fond Komerční banky i v roce 2011 překonat připsaným zhodnocením míru inflace oznámenou Českým statistickým úřadem a zachoval tak reálnou hodnotu úspor svých účastníků,“ uvedl Pavel Jirák, předseda představenstva a výkonný ředitel Penzijního fondu Komerční banky.

V roce 2011 uzavřel jeden z největších penzijních fondů v zemi celkem 58 400 nových smluv. Počet účastníků k 31. prosinci 2011 vzrostl na téměř 508 tisíc osob. Objem spravovaných prostředků se meziročně zvýšil o 5,8 % na 30,372 miliardy korun, pokračuje tak ve stejném tempu růstu jako v minulém období.

Penzijní fond Komerční banky patří i nadále mezi největší penzijní fondy na českém trhu. Díky konzervativnímu způsobu investování a stabilnímu zhodnocování prostředků účastníků je právem považován za stabilního partnera při tvorbě úspor na důchod.

„Věřím, že díky dobrým výsledkům za rok 2011 a pečlivé přípravě bude Penzijní fond Komerční banky atraktivním partnerem pro tvorbu úspor na stáří i po startu penzijní reformy od 1. ledna 2013,“ doplnil Pavel Jirák.

Investiční portfolio fondu bylo k 31. 12. 2011 tvořeno z 81 % velmi bezpečnými dluhopisy, zastoupenými největší měrou českými státními dluhopisy, zbylých 19 % tvořil finanční majetek v podobě bankovních vkladů.