Penzijní fond Komerční banky dosáhl za rok 2011 zisku 676 milionů korun. Na základě rozhodnutí valné hromady připíše účastníkům za uplynulý rok zhodnocení ve výši 2,04 %.

„Přes velmi bezpečný způsob investování dokázal Penzijní fond Komerční banky i v roce 2011 překonat připsaným zhodnocením míru inflace oznámenou Českým statistickým úřadem a zachoval tak reálnou hodnotu úspor svých účastníků,“ uvedl Pavel Jirák, předseda představenstva a výkonný ředitel Penzijního fondu Komerční banky.

V roce 2011 uzavřel jeden z největších penzijních fondů v zemi celkem 58 400 nových smluv. Počet účastníků k 31. prosinci 2011 vzrostl na téměř 508 tisíc osob. Objem spravovaných prostředků se meziročně zvýšil o 5,8 % na 30,372 miliardy korun, pokračuje tak ve stejném tempu růstu jako v minulém období.

Penzijní fond Komerční banky patří i nadále mezi největší penzijní fondy na českém trhu. Díky konzervativnímu způsobu investování a stabilnímu zhodnocování prostředků účastníků je právem považován za stabilního partnera při tvorbě úspor na důchod.

„Věřím, že díky dobrým výsledkům za rok 2011 a pečlivé přípravě bude Penzijní fond Komerční banky atraktivním partnerem pro tvorbu úspor na stáří i po startu penzijní reformy od 1. ledna 2013,“ doplnil Pavel Jirák.

Investiční portfolio fondu bylo k 31. 12. 2011 tvořeno z 81 % velmi bezpečnými dluhopisy, zastoupenými největší měrou českými státními dluhopisy, zbylých 19 % tvořil finanční majetek v podobě bankovních vkladů.