Na svém dnešním zasedání zvolila dozorčí rada Komerční banky pana Alberta Le Dirac’ha novým členem představenstva s účinností od 2. srpna 2013. Zároveň dnes představenstvo Komerční banky zvolilo pana Le Dirac´ha předsedou představenstva a generálním ředitelem Komerční banky s účinností od 2. srpna 2013.

Pan Henri Bonnet, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky, své rozhodnutí ukončit působení v obou pozicích oznámil již dříve. Dozorčí rada poděkovala panu Bonnetovi za jeho důsledné a efektivní vedení banky v obtížném období let 2009 až 2013, které zajistilo vynikající výkonnost a stabilitu Komerční banky do nadcházejících období.

Pan Henri Bonnet prohlásil: „Jsem skutečně hrdý na to, že bankovní skupina, z níž odcházím, je ve velmi dobrém stavu a v postavení, kdy se nadále může úspěšně rozvíjet. Rád bych poděkoval všem zaměstnancům skupiny KB za jejich profesionalitu a nasazení po celou dobu mého mandátu. Vývoj v českém bankovním sektoru bude z důvodu nepříznivého ekonomického prostředí přinášet výzvy pro růst bank. Nicméně, jsem si jistý, že Albert Le Dirac’h disponuje potřebnou a zcela výjimečnou kombinací dovedností a zkušeností k tomu, aby banku bezpečně těmito výzvami provedl. V dalších týdnech budeme spolupracovat na předání mých povinností, které bezpochyby proběhne zcela hladce díky Albertovým zkušenostem z mezinárodního retailového bankovnictví, privátního bankovnictví a kapitálových trhů, jakož i z oblasti řízení lidských zdrojů a provozní oblasti.“

Albert Le Dirac’h poznamenal: „Rád bych Henrimu Bonnetovi  poděkoval za skvěle odvedenou práci. Pod Henriho vedením se Komerční bance podařilo dosáhnout vynikajících výsledků v oblasti růstu obchodních aktivit, zvyšování provozní výkonnosti a rozvíjení partnerských vztahů s klienty. Rád bych poděkoval dozorčí radě za důvěru, kterou ve mě vložila, a jsem potěšen, že mám takovou příležitost. Mám naprostou důvěru v řídicí tým i zaměstnance KB. Komerční banka bude nadále vytvářet hodnotu pro klienty, akcionáře a zaměstnance v rámci dlouhodobých vzájemně přínosných vztahů. Naše jednání bude nadále vedeno cílem posílit naše postavení jako referenční banky na českém trhu.“

Pan Albert Le Dirac´h je absolventem oboru Financí na Univerzitě v Rennes. Ve skupině SG pracuje od roku 1980. Po sedmileté zkušenosti v Inspekci SG se stal v roce 1987 vedoucím back officu v divizi Kapitálových trhů. Od roku 1995 pracoval pan Le Dirac´h v pozici ředitele Řízení lidských zdrojů v SG ve Francii. Od roku 1999 do roku 2006 zastával pozici generálního ředitele a člena představenstva, a to v mezinárodní a globální bance SGBT Lucembursko, jejíž aktivity pokrývají oblast privátního a korporátního bankovnictví, kapitálových trhů a strukturovaného financování. Zároveň mezi lety 2001 a 2007 vykonával pan Le Dirac´h funkci předsedy dozorčí rady v SG Privátním bankovnictví v Belgii. Po návratu do lidských zdrojů mezi lety 2006 a 2008 na pozici zástupce ředitele Lidských zdrojů Skupiny SG, zastával po dobu pěti let pozici generálního ředitele a předsedy představenstva retailové a korporátní banky SG Maroko, včetně dcer působících v oblasti leasingu, řízení aktiv a privátních investic. Od roku 2009 je pan Le Dirac´h také poradcem pro francouzský zahraniční obchod.