Komerční banka nabízí firemním klientům nový úvěr EuroInovace. Díky smlouvě o spolupráci s Evropským investičním fondem získají klienti Komerční banky výhodnější cenové podmínky, než u klasického investičního úvěru, s nižšími nároky na zajištění úvěru. Úvěry banka poskytuje v rámci programu Risk Sharing Instrument. Celkových 2,5 mld. Kč je nejvyšší objem, který v ČR fond v rámci tohoto programu poskytl.

Úvěr EuroInovace je investiční úvěr určený k financování inovativních projektů – například k financování vývoje nových technologií, výrobků, služeb nebo procesů, nebo k financování jejich významné modifikace. Klienti Komerční banky jej mohou využít na pořízení hmotného i nehmotného majetku určeného k těmto účelům.

Důležitou součástí úvěru je využití záruky ze strany Evropského investičního fondu (EIF). Záruka snižuje nároky na zajištění ze strany klienta a zjednodušuje proces poskytnutí úvěru. Klient od Komerční banky získá také výhodnější úrokovou sazbu.

Hlavní parametry úvěru EuroInovace jsou nastaveny tak, aby odpovídaly potřebám široké skupiny klientů Komerční banky:

Výše úvěru 650 tis. Kč - 77 mil. Kč
Splatnost úvěru 2 - 7 let
Úroková sazba pevná nebo pohyblivá
Čerpání úvěru jednorázové nebo postupné
Hlavní výhody - zvýhodněná úroková sazba
- jednodušší proces získání úvěru
- využití záruky EIF k zajištění úvěru
- úvěr lze také využít na financování projektů s EU dotací

„S úvěrem EuroInovace získají klienti Komerční banky významnou podporu inovační činnosti. Díky záruce od Evropského investičního fondu získají výhodné podmínky úvěru rychle rostoucí, ale i tradiční zavedené firmy, které potřebují inovovat, aby na rychle se měnícím trhu obstály,“ uvedlHenri Bonnet, generální ředitel a předseda představenstva KB.

Úvěr EuroInovace je určený pro malé a střední podniky s ročním obratem do 50 mil. EUR nebo bilanční sumou aktiv do 43 mil. EUR, s maximálně 250 zaměstnanci, které realizují inovativní projekty nebo připravují investici do inovativního projektu.

Se získáním úvěru pomohou klientům regionální EU Point specialisté Komerční banky.