Komerční banka (KB) a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) uzavřely u příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně rámcovou smlouvu o spolupráci na rok 2014.

Smlouvu podepsali Radek Basár, zástupce výkonného ředitele pro marketing, komunikaci a Business Development, Martin Ehrenberger, manažer Segmentového řízení - Corporates a předseda představenstva AMSP Karel Havlíček. Smlouva prohlubuje úspěšnou vzájemnou spolupráci, která byla zahájena již v roce 2012.

„Jsem přesvědčen, že spojení našich zkušeností a kontaktů s profesionalitou a know-how Komerční banky se již v minulém období ukázalo jako smysluplné, jsem proto rád, že naše spolupráce se bude nadále prohlubovat. Ať už v projektech, které jsme společně rozjeli nebo v něčem novém,“ uvedl v rámci slavnostního podpisu smlouvy Karel Havlíček.

KB bude i pro rok 2014 oficiálním partnerem AMSP pro oblasti EU, exportu a tzv. Young Businessu. Spolupráce se pak rozšíří o cílenou podporu živnostníků a vybraných řemesel.

Jedním ze stěžejních témat roku 2014 budou nové příležitosti v oblastech dotační a jiné finanční podpory EU v návaznosti na začátek nového programovacího období 2014 – 2020. KB i AMSP za tímto účelem plánují uskutečnění řady odborných akcí a pravidelnou komunikaci novinek z dění v EU prostřednictvím již v letošním roce osvědčeného měsíčně vydávaného EU e-bulletinu, jehož odborným partnerem je KB EU Point.

Podpora členů AMSP v oblasti exportu naváže na společné aktivity z letošního roku s cíleným zaměřením na komunikaci a sdílení praktických zkušeností úspěšných exportérů. Komerční banka zprostředkuje členům AMSP zkušenosti získané dlouhodobou obsluhou více než tří tisícovek nejúspěšnějších českých exportérů a možnost individuálního poradenství svých specialistů.

Nedílnou součástí spolupráce zůstane Grantový program pro členy AMSP, jehož je KB hlavním partnerem od roku 2012. Grant umožňuje cílenou finanční podporu realizace zajímavých podnikatelských projektů.

„Spolupráci s AMSP vnímáme jako velmi osvěžující, podnětnou a inspirující pro obě strany, jak pro asociaci, tak KB. Jsem hluboce přesvědčena, že tato platforma ve finále přispívá k rozvoji malých a středních podniků na trhu domácím i zahraničním,“ komentuje Iveta Ocásková, výkonná ředitelka pro Korporátní bankovnictví.

Nejdynamičtějším společným projektem s velkým očekáváním a dlouhodobými cíli je tzv. „Young Business“, tedy oslovení a podpora zájmu o podnikání mezi mladými lidmi. Tato oblast má v rámci AMSP i KB vysokou prioritu. Na základě uskutečněného průzkumu na téma „Podnikání mladých“ byly zjištěny názory, postoje, motivátory a bariéry mladých lidí, které jsou náměty na směřování projektu do dalších let. K tomuto projektu byla také zřízena vlastní webová stránka www.svou-cestou.cz, kde se mohou zájemci bezplatně registrovat. Nadstandardní úspěch zaznamenal zejména grantový program KB „NASTARTUJTE SE“, který počtem několika desítek přihlášených projektů prokázal, že podpora podnikání mladých a inovativních firem má smysl a vysokou perspektivu.

Novou oblastí spolupráce v roce 2014 bude cílená podpora menších živnostníků, vybraných řemesel a řemeslných cechů. Jejím účelem je připomenout si, že česká ekonomika nejsou jen střední a velké firmy, ale i živnostníci a malí podnikatelé se svými potřebami a tématy k řešení.

„Jsem rád, že se nám společně s AMSP daří uchopovat a posouvat vpřed oblasti, které jsou pro české firmy a podnikatele zajímavé a aktuální. Věřím, že i v příštím roce budeme v nastaveném trendu úspěšně pokračovat,“uzavírá Radek Basár.