Komerční banka se zapojila do projektu Implementace Age Managementu v České republice vedeného Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR. Cílem projektu je zvýšit zaměstnanost osob vyšších věkových kategorií a zároveň pro ně vytvořit takové podmínky, aby byly schopny práci vykonávat i ve vyšším věku, například s ohledem na svůj zdravotní stav.

Česká republika je jednou z nejrychleji stárnoucích zemí EU. Posilování pracovní schopnosti stárnoucích zaměstnanců je nezbytným předpokladem pro udržení konkurenceschopnosti ČR. Projekt Implementace Age Managementu hledá taková opatření, která pomohou lidem starším 50 let uplatnit se na pracovním trhu.

Komerční banka, která patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům v ČR, umožnila spolu s dalšími společnostmi v rámci projektu Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR realizaci měření pracovních schopností u svých zaměstnanců a klientů. Výsledky jsou pak porovnány napříč různými pracovními profesemi spolu s evropskými daty a jejich cílem je identifikovat rizikové faktory a upravit pracovní podmínky tak, aby lépe vyhovovaly zaměstnancům starším 50 let.

„Uvědomujeme si nezastupitelnou roli zaměstnanců vyššího věku ve firemní kultuře. Mladším kolegům předávají bohaté profesní zkušenosti i lidskou vyzrálost, výhodou pro zaměstnavatele může být jejich nízká fluktuace. Přihlédneme-li k obecnému trendu stárnutí populace, je na místě dělat konkrétní kroky, které by přispěly ke zvyšování  zaměstnanosti starších osob,“ uvedl Pavel Jirák, výkonný ředitel pro Lidské zdroje KB.

Komerční banka aktuálně zaměstnává 7 700 osob. Téměř čtvrtina z nich patří do kategorie 50 let a více. Tak jako stárne populace České republiky, stárnou i zaměstnanci Komerční banky – za posledních pět let vzrostl jejich průměrný věk ze 40,2 v roce 2010 na aktuálních 41,8 roků.