Nadace KB Jistota přispěla hospicovému hnutí svaté Zdislavy

Tisková zpráva

Nadace Komerční banky Jistota podpořila částkou 689 908 korun Hospicové hnutí svaté Zdislavy. Dar bude využit na vybudování nového stacionárního zařízení v Liberci, které doplní již fungující terénní hospicovou službu.

Nový hospic vznikne v bývalém kojeneckém ústavu a jeho otevření je plánováno na 1. ledna 2015. Zařízení nabídne 28 lůžek, které budou zakoupeny právě díky daru Nadace KB Jistota.

„Uvědomujeme si, že péče o dlouhodobě a vážně nemocné je nezbytnou součástí fungování každé vyspělé společnosti. Spolupráce se zařízeními, které zajišťují hospicovou a paliativní péči je proto jednou z hlavních aktivit nadace,“ vysvětlil Jiří Mifek, člen správní rady Nadace KB Jistota.

Hospicová péče svaté Zdislavy poskytuje svou péči v Liberci od roku 2009. Právě do libereckého zařízení půjdou peníze od Nadace Jistota, jelikož v této oblasti doposud kamenný hospic chyběl. Další zařízení hnutí provozuje v České Lípě, Turnově a Jablonci nad Nisou.

„Lůžkový hospic je řešením pro ty pacienty v terminálním stádiu, kteří z rodinných či zdravotních důvodů nemohou využívat domácí hospicovou péči,“ doplnila Taťána Janoušková, ředitelka společnosti.

Nadace Komerční banky Jistota patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let rozdělila mezi potřebné částku přesahující 50 mil. korun. Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejnila Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách.