Komerční banka dnes oznámila konsolidovaný čistý zisk připadající akcionářům za první tři měsíce roku 2014 ve výši 3,1 miliardy Kč. KB zaznamenala nárůst počtu klientů Banky o 8 700, a rostl i objem obchodních aktivit Skupiny KB: výše úvěrů poskytnutých klientům narostla o 2,7 % na 484,9 miliardy Kč a objem vkladů klientů stoupl1 o 8,4 % na 639,3 miliardy Kč.

„Klienti zřetelně ocenili zlepšení, která jsme v poslední době představili v naší nabídce pro občany i podnikatele, a která stojí za vynikajícími prodejními výsledky v prvním čtvrtletí. Na druhou stranu solidní tempo oživení v české ekonomice se ještě nepřetavilo do rychlejšího růstu financování podniků, když korporátní klienti zůstali opatrní ve svých investičních plánech.

Nadále se soustředíme na rozvíjení našich obchodních a úvěrových aktivit ve všech klientských segmentech a zároveň na obezřetné řízení našich provozních nákladů a kapitálu. Česká republika má potenciál zrychlit svůj hospodářský růst a KB si udržuje schopnost úspěšně působit v českém bankovním systému“, uvedl Albert Le Dirac’h, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky.

Hlavní události v prvním čtvrtletí

  • Celkový počet klientů se zvýšil meziročně o 8 700, přičemž trend zrychluje a to především díky zlepšení nabídky KB pro občany a malé podniky.
  • Výrazně stouply prodeje produktů drobného bankovnictví. Počet nových balíčků Můj Účet se meziročně více než zdvojnásobil. Prodeje balíčků Profi účet pro podnikatele vzrostly o 50 %. Objem nově poskytnutých hypoték vzrostl o 26 %.
  • Komerční banka začala poskytovat nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů s podporou zdrojů EU, získaných Státním fondem rozvoje bydlení v rámci programu Jessica.
  • Jako první banka na českém trhu KB rozšiřuje technologii podporující platby v automatech bezkontaktními platebními kartami. Elektronické platby za občerstvení, parkovné nebo dobití telefonu tak budou jednodušší a rychlejší jak pro klienty, tak i provozovatele.

Konsolidované výnosy Skupiny KB zůstaly meziročně na téměř nezměněné úrovni, když poklesly o 0,6 % na 7,6 miliardy Kč. Čisté úrokové výnosy se nepatrně zvýšily, když Skupina kompenzovala nízké tržní úrokové sazby růstem objemu úvěrů a vkladů. Na druhou stranu se snížily výnosy z poplatků v důsledku rozvíjení úspěšného programu odměn klientům MojeOdměny.

Provozní výdaje byly i nadále striktně řízeny a vzrostly pouze o 0,3 % na 3,1 miliardy Kč. Náklady rizika dosáhly 0,5 miliardy Kč, což představuje nárůst o 10,2 % z nízké úrovně loňského roku.

Skupina vykázala k 31. březnu 2014 jádrovou Tier 1 kapitálovou přiměřenost podle standardů Basilej III ve výši 16,2 %. Likvidita vykázaná poměrem čistých úvěrů a depozit (bez započtení klientských aktiv v penzijních fondech) byla 74,7 %.

Komentované obchodní a finanční výsledky

Oznámené finanční údaje jsou neauditovanými konsolidovanými výsledky podle IFRS (Mezinárodních standardů účetního výkaznictví)

OBCHODNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Tržní prostředí

Indikátory důvěry podniků a spotřebitelů se během prvního čtvrtletí postupně dále zlepšovaly. Zlepšení v ekonomice se projevilo solidním nárůstem maloobchodních služeb, silným růstem nových průmyslových zakázek a počínajícím poklesem sezóně očištěné míry nezaměstnanosti. Oživení ekonomiky se však jen omezeně projevilo v bankovním sektoru. Růst financování občanů mírně zrychlil v důsledku stabilního růstu úvěrů na bydlení, který byl doplněn postupným oživením spotřebitelských úvěrů. Nicméně meziroční tempo růstu korporátních úvěrů na trhu v prvním čtvrtletí zmírnilo, a celkový objem úvěrů nefinančním podnikům poskytnutých na českém trhu dokonce poklesl ve srovnání se silným posledním čtvrtletím roku 2013.

Klienti a distribuční sítě

Ke konci března 2014 obsluhovala Skupina KB 2,5 milionu klientů (na konsolidované bázi). Samotná KB měla 1 600 000 klientů, meziročně o 0,5 % více, z toho 1 347 000 byli občané. Dalších 253 000 zákazníků bylo z řad podnikatelů, firem a korporací (včetně obcí a sdružení). Modrá pyramida obsluhovala 577 000 zákazníků a penzijní připojištění u KB Penzijní společnosti využívalo 560 000 občanů. Služeb společnosti ESSOX využívalo 286 000 aktivních klientů.

Klienti Komerční banky měli k dispozici 399 bankovních poboček (včetně divize pro korporátní klienty na Slovensku), 728 bankomatů a plnohodnotné přímé bankovnictví podporované dvěma telefonními centry. Počet klientů využívajících alespoň jeden kanál přímého bankovnictví, jako je internet nebo telefonní bankovnictví, dosáhl 1 196 000 na konci března 2014, což znamenalo 74,7 % z celkového počtu klientů. Zákazníci využívali 1 558 000 aktivních platebních karet, z toho 197 000 kreditních. Počet aktivních kreditních karet vydaných společností ESSOX dosáhl 133 000 a spotřebitelské financování od společnosti ESSOX bylo dostupné v síti 2 700 obchodníků. Klienti Modré pyramidy měli k dispozici 205 obchodních míst a 1 122 poradců. SG Equipment Finance (SGEF) poskytovala své leasingové služby prostřednictvím devíti vlastních poboček, z nichž dvě jsou na Slovensku, a také prostřednictvím sítě KB.

Úvěry klientům

Celkový hrubý objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB se meziročně zvýšil o 2,7 % na 484,9 miliardy Kč. Nejvíce k růstu portfolia přidaly hypotéky a potvrdilo se oživení spotřebitelského úvěrování. Úvěrování korporátních klientů se zvýšilo zejména na Slovensku.2

V segmentu úvěrů občanům narostlo portfolio hypoték meziročně o 10,0 % na 147,8 miliardy Kč. Tento růst byl částečně kompenzován nižší poptávkou po úvěrech ze stavebního spoření, objem úvěrů poskytnutých Modrou pyramidou poklesl o 12,7 % na 42,1 miliardy Kč. Spotřebitelské úvěry navázaly na růst, jež započal již v loňském roce. Objem spotřebitelských úvěrů poskytnutých KB a společností ESSOX vzrostl o 6,4 % na 28,8 miliardy Kč.

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB podnikům vzrostl o 1,1 % na 261,3 miliardy Kč. Celkový objem úvěrů poskytnutých (středním a velkým) korporátním klientům, včetně financování od společnosti Factoring KB, vzrostl o 1,1 % na 212,1 miliardy Kč. V rámci toho nejrychleji rostlo financování korporací na Slovensku. Úvěrování podnikatelů a malých podniků kleslo o 1,3 % na 28,1 miliardy Kč. Zůstatek úvěrového a leasingového financování společnosti SGEF rostl meziročně o 4,0 % na 21,2 miliardy Kč.

Vklady klientů a aktiva ve správě

Konsolidovaný objem vkladů3 vzrostl meziročně o 8,4 % na 639,3 miliardy Kč. Vklady podniků vzrostly o 11,4 % na 359,8 miliardy Kč. Tato kategorie byla ovlivněna velkým přílivem objemu vkladů z veřejných a finančních institucí. Vklady občanů v KB se zvýšily o 3,3 % na 162,9 miliardy Kč. Vklady ve stavební spořitelně Modrá pyramida vzrostly meziročně o 1,1 % na 72,5 miliardy Kč. Klientská aktiva v Transformovaném fondu, který spravuje KB Penzijní společnost, se navýšila o 11,8 % na 37,2 miliardy Kč. Tato aktiva jsou nadále konsolidována v účetnictví Skupiny KB.

Technické rezervy v životním pojištění v Komerční pojišťovně stouply o 26,7 % na 38,0 miliardy Kč. Objemy prostředků klientů KB v podílových fondech (ve správě IKS KB a Amundi) se zvýšily o 7,0 % na 32,0 miliard Kč.

FINANČNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Výsledovka

Celkové provozní výnosy v prvním čtvrtletí meziročně mírně klesly o 0,6 % na 7 566 milionů Kč. Výsledek ovlivnily přetrvávající nízká úroveň tržních úrokových sazeb, dopady intenzivní konkurence na ceny základních bankovních služeb, zpoždění v očekávaném růstu poptávky podniků po úvěrech a omezený prostor pro výnosy z finančních operací v důsledku úrokových a měnových kurzovních podmínek, které byly do značné míry stanoveny opatřeními centrální banky. Naproti tomu vývoj objemu vkladů a jiných aktiv ve správě stejně jako trend ve financování segmentu drobného bankovnictví byly povzbudivé.

Čisté úrokové výnosy se zvýšily o 0,4 % na 5 279 milionů Kč, podpořeny růstem objemu úvěrů a vkladů. Nízké úrokové sazby, které se v průběhu čtvrtletí dále snížily, omezovaly výnosy z reinvestování vkladů. Čistá úroková marže, vypočtená jako poměr čistých úrokových výnosů k úročeným aktivům vykázaným v rozvaze, byla také ovlivněna nárůstem krátkodobých vkladů klientů z veřejného a finančního sektoru, což ovlivnilo jmenovatel vzorce. Marže tak klesla v prvním čtvrtletí 2014 na 2,6 % z 2,9 % o rok dříve.

Čisté výnosy z poplatků a provizí poklesly o 2,0 % na 1 690 milionů Kč. KB rozvíjela program odměn klientům MojeOdměny, což vedlo ke snížení příjmů z poplatků z vkladových produktů a za transakce. Od začátku roku 2013 také Banka nabízí spotřebitelské úvěry a hypotéky bez poplatků za správu produktů. Na druhou stranu KB vykázala navýšení aktivity, a tak i lepší příjmy v oblasti financování obchodu, syndikovaných úvěrů a z platebních karet. Růst objemu aktiv klientů v životním pojištění a podílových fondech vedl k růstu příjmů z křížových prodejů.

Čistý zisk z finančních operací klesl o 4,4 % na 571 milion Kč. Byl ovlivněn opatřeními ČNB, nízkou volatilitou směnných kurzů a úrokových sazeb, které snižovaly poptávku klientů po zajištění finančních rizik. Tento vliv byl částečně kompenzován solidním výsledkem z obchodování na vlastní účet banky a postupně rostoucí poptávkou po zajištění cen komodit. Čistý zisk z cizoměnových plateb ovlivnily nižší průměrné marže.

Celkové provozní náklady vzrostly o nepatrných 0,3 % na 3 124 miliony Kč. Personální náklady stouply o 1,3 % na 1 655 milionů Kč a průměrný počet zaměstnanců poklesl o 1,2 % na 8 537. Všeobecné administrativní náklady se snížily o 1,5 % na 1 028 milionů Kč, a to navzdory vyšším výdajům na marketing. Největších úspor bylo přitom dosaženo v kategorii realitních nákladů. Výše nákladů v položce „Odpisy, znehodnocení a prodej dlouhodobých aktiv“ stoupla o 0,7 % na 441 milion Kč, mírné zvýšení bylo způsobeno především novými softwarovými aplikacemi.

Hrubý bankovní příjem za první čtvrtletí poklesl o 1,3 % na 4 441 milion Kč.

Náklady rizika zůstaly na nízké úrovni, když dosáhly 42 bazických bodů v porovnání s průměrným objemem portfolia. Čistá tvorba opravných položek stoupla o 10,2 % na 518 milionů Kč. Nárůst byl způsoben několika případy v korporátním segmentu, zatímco náklady rizika v segmentu drobného bankovnictví se mírně snížily.

Výnosy z majetkových účastí v přidružených společnostech narostly o 14,3 % na 40 milionů Kč díky solidnímu výsledku Komerční pojišťovny. Podíl zisku připadající klientům Transformovaného fondu KB Penzijní společnosti dosáhl výše 121 milionů Kč, což je meziročně o 9,0 % méně.

Daň z příjmu poklesla o 5,5 % na 666 milionů Kč.

Čistý zisk Skupiny KB za první tři měsíce 2014 klesl ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 o 1,5 % na 3 176 milionů Kč. Z této částky náleželo 95 milionů Kč držitelům menšinových podílů v dceřiných společnostech KB (+21,8 %) a zisk náležející akcionářům Banky činil 3 081 milion Kč, což je o 2,1 % méně než v prvním čtvrtletí předchozího roku.

Výkaz o finanční situaci

V souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) je srovnatelným obdobím u položek rozvahy konec předchozího roku. Následující text proto uvádí srovnání s koncem roku 2013, není-li uvedeno jinak.

Objem celkových aktiv Skupiny KB se k 31. březnu 2014 zvýšil o 0,6 % na 869,6 miliardy Kč.

Pohledávky vůči bankám poklesly o 5,4 % na 118,9 miliardy Kč. Největší část této položky představují půjčky poskytnuté centrálním bankám jako součást reverzních repo operací.

Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů vzrostla o 12,4 % na 41,7 miliardy Kč. Toto portfolio je tvořeno vlastními obchodními pozicemi Skupiny KB.

Celkové čisté úvěry a pohledávky klesly o 1,5 % na 466,2 miliardy Kč. Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek se snížila o 1,3 % na 484,9 miliardy Kč. Podíl standardních úvěrů v této sumě činil 92,3 % (447,6 miliardy Kč), podíl sledovaných úvěrů byl 2,0 % (9,7 miliardy Kč) a podíl úvěrů pod zvláštní kontrolou (nestandardní, pochybné a ztrátové) tvořil s objemem 27,6 miliardy Kč 5,7 % celého portfolia. Objem vytvořených opravných položek dosáhl 18,9 miliardy Kč, což je o 2,1 % více než na konci roku 2013.

Za účelem omezit volatilitu regulatorního kapitálu podle regulatorního rámce Basilej III zahájila Skupina KB revizi účetního vykazování některých dluhových cenných papírů vykazovaných v portfoliu realizovatelných cenných papírů, které Skupina hodlá držet až do jejich splatnosti. K 31. březnu 2014 reklasifikovala Skupina dluhové cenné papíry v nominální hodnotě 56,6 miliardy Kč do portfolia drženého do splatnosti z portfolia realizovatelných cenných papírů. Cenné papíry byly reklasifikovány v reálné hodnotě. Odpovídající přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů ve výši 5,0 miliard Kč ve vlastním kapitálu bylo ponecháno v ostatním výsledku hospodaření a bylo zahrnuto do účetní hodnoty cenných papírů držených do splatnosti. Tato částka je amortizována po zbývající dobu do splatnosti cenných papírů.

Portfolio realizovatelných cenných papírů tak pokleslo o 46,7 % na 75,3 miliardy Kč. Z objemu dluhových cenných papírů ve výši 75,3 miliardy Kč tvořila 40,8 miliardy Kč hodnota českých státních dluhopisů a 8,4 miliardy Kč hodnota státních dluhopisů vydaných cizími státy. Objem cenných papírů v portfoliu drženém do splatnosti v důsledku reklasifikace stoupl na 72,6 miliardy Kč. Z objemu dluhových cenných papírů ve výši 72,6 miliardy Kč tvořila 65,3 miliardy Kč hodnota českých státních dluhopisů a 7,4 miliardy Kč hodnota státních dluhopisů vydaných cizími státy.

Čistá účetní hodnota dlouhodobého hmotného majetku poklesla o 1,5 % na 7,8 miliardy Kč. Hodnota dlouhodobého nehmotného majetku klesla o 2,0 % na 3,7 miliardy Kč. Velikost goodwillu, který pochází především z akvizic Modré pyramidy a společností SGEF a ESSOX, zůstala nezměněna na 3,8 miliardy Kč.

Objem závazků stagnoval ve srovnání s koncem roku 2013 na 767,6 miliardy Kč. Závazky vůči klientům se zvýšily o 1,5 % na 658,9 miliardy Kč. Objem vydaných cenných papírů vzrostl o 0,7 % na 22,6 miliardy Kč. Likvidita Skupiny vyjádřená poměrem čistých úvěrů a depozit dosáhla 74,7 % (bez odečtení aktiv klientů v Transformovaném fondu činila 70,7 %).

Vlastní kapitál Skupiny KB vzrostl o 5,7 % na 102,0 miliard Kč. Tvorba čistého zisku zvýšila vlastní kapitál. Kromě toho k růstu přispělo zvýšení účetní hodnoty přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů a přecenění zajištění peněžních toků, které obě představují primárně reinvestice klientských vkladů, a to vlivem poklesu tržních výnosů ve srovnání s koncem roku 2013. K 31. březnu 2014 držela KB 238 672 vlastních akcií, což představuje 0,63 % základního kapitálu.

Od roku 2014 jsou pro české banky účinné kapitálové požadavky vycházející z předpisů Evropské unie zavádějících regulatorní rámec Basilej III. Konsolidovaný regulatorní kapitál pro určení kapitálové přiměřenosti na konci března 2014 činil 61,0 miliard Kč, přičemž celý je tvořen nejkvalitnějším jádrovým Tier 1 kapitálem. K nárůstu regulatorního kapitálu v prvním čtvrtletí přispělo alokování nerozděleného zisku roku 2013. Kapitálová přiměřenost Skupiny KB, stejně jako ukazatel jádrového Tier 1 podle standardů Basilej III, dosahovaly vysoké úrovně 16,2 %.

Úroveň likvidity KB nově měřené ukazatelem likvidního krytí splnila bezpečně po celé čtvrtletí požadavky stanovené regulatorním rámcem Basilej III.

PŘÍLOHA
Konsolidované hospodářské výsledky k 31. březnu 2014 podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Výkaz zisků a ztrát (mil. Kč, neauditované) 1. ledna – 31. března 2014 1. ledna – 31. března 2013 Meziroční změna
Čisté úrokové výnosy 5 279 5 259 0,4 %
Čisté poplatky a provize 1 690 1 725 -2,0 %
Čistý zisk z finančních operací 571 597 -4,4 %
Ostatní výnosy 26 33 -21,2 %
Čisté provozní výnosy 7 566 7 614 -0,6 %
Personální náklady -1 655 -1 634 1,3 %
Všeobecné provozní náklady -1 028 -1 044 -1,5 %
Odpisy, znehodnocení majetku a prodej majetku -441 -438 0,7 %
Provozní náklady -3 124 -3 116 0,3 %
Hrubý provozní zisk 4 441 4 498 -1,3 %
Náklady rizika -518 -470 10,2%
Čistý provozní zisk 3 923 4 027 -2,6 %
Zisk z majetkových účastí 40 35 14,3 %
Podíl na zisku účastníků penzijního připojištění -121 -133 -9,0 %
Čistý zisk před zdaněním 3 843 3 929 -2,2 %
Daň z příjmů -666 -705 -5,5 %
Čistý zisk 3 176 3 224 -1,5 %
Menšinový zisk 95 78 21,8 %
Čistý zisk náležející akcionářům Banky 3 081 3 146 -2,1 %
Rozvaha (mil. Kč, neauditované) 31. března 2014 31. prosince 2013 Změna od zač. roku
Aktiva 869 566 863 980 0,6 %
Hotovost a účty u centrálních bank 55 187 44 405 24,3 %
Pohledávky za bankami 118 936 125 735 -5,4 %
Úvěry a pohledávky za klienty (čisté) 466 168 473 090 -1,5 %
Cenné papíry 189 638 182 533 3,9 %
Ostatní aktiva 39 637 38 218 3,7 %
Pasiva 869 566 863 980 0,6
Závazky vůči bankám 36 938 49 680 -25,6 %
Závazky vůči klientům 658 896 649 158 1,5 %
Emitované cenné papíry 22 572 22 417 0,7 %
Ostatní pasiva 49 164 46 187 6,4 %
Vlastní kapitál celkem 101 996 96 538 5,7 %
Hlavní ukazatele 31. března 2014 31. března 2013 Meziroční změna
Kapitálová přiměřenost (ČNB)* 16,2 % 14,9 % n.a.
Přiměřenost Tier 1 (ČNB)* 16,2 % 14,9 % n.a.
Celková rizikově vážená aktiva (miliardy Kč)* 360,9 375,5 n.a.
Rizikově vážená aktiva k úvěrovému riziku (miliardy Kč)* 304,7 314,6 n.a.
Čistá úroková marže (č. úrok. výnosy/prům. úrok nesoucí aktiva) 2,6 % 2,9 % Pokles
Poměr čistých úvěrů a depozit 70,7 % 75,8 % Pokles
Poměr čistých úvěrů a depozit (bez klientských aktiv v TF) 74,7 % 80,2 % Pokles
Poměr provozních nákladů a výnosů 41,3 % 40,9 % Růst
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) 12,8 % 12,7 % Růst
Upravená rentabilita průměrného vlastního kapitálu (upravené ROAE)* 15,2 % 16,3 % Pokles
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) 1,4 % 1,6 % Pokles
Zisk na akcii (Kč) 326 333 -2,1 %
Průměrný počet zaměstnanců 8 537 8 637 -1,2 %
Počet poboček (KB v ČR) 398 398 0
Počet bankomatů 728 712 +16
Počet klientů (KB) 1 600 000 1 592 000 0,5 %

* podle metodiky Basilej II v roce 2013, Basilej III od roku 2014

** Vypočteno jako Čistý zisk náležející akcionářům dělený průměrným vlastním kapitálem Skupiny bez menšinových podílů po odečtení přecenění realizovatelných finančních aktiv a zajištění peněžních toků

 

Obchodní výsledky drobného bankovnictví – přehled 31. března 2014 Meziroční změna
Hypotéky občanům – celkový objem 147,8 miliardy Kč 10 %
– celkový počet 125 000 13 %
Úvěry ze stavebního spoření (MPSS) – celkový objem 42,1 miliardy Kč -13 %
– celkový počet 105 000 -12 %
Spotřebitelské úvěry (KB + ESSOX) – celkový objem 28,8 miliardy Kč 6 %
Úvěry malým podnikům a podnikatelům – celkový objem 28,1 miliardy Kč -1 %
Aktivní kreditní karty – počet celkem 197 000 -3 %
– z toho občanům 153 000 -3 %
Aktivní debetní karty – počet celkem 1 361 000 -2 %
Předepsané pojistné (KP) 3,9 miliardy Kč 73 %

 

Finanční kalendář na rok 2014

  • 1. srpen 2014: zveřejnění výsledků za 1. pololetí 2014 a za 2. čtvrtletí 2014
  • 6. listopadu 2014: zveřejnění výsledků za tři čtvrtletí 2014 a za 3. čtvrtletí 2014

1) Bez zahrnutí repo operací s klienty.

2) K nominálnímu růstu objemu úvěrů a depozit (především korporátních) mírně přispělo i zvýšení korunové hodnoty obchodů denominovaných v cizích měnách po oslabení české měny intervencí ČNB v listopadu 2013.

3) S vyloučením repo operací s klienty. Celkový objem závazků vůči zákazníkům narostl meziročně o 10,0 % na 658,9 miliardy Kč.