V Praze, 26. leden 2015 – Komerční banka dnes oznámila chystané změny na úrovni představenstva a výkonných ředitelů. Některé z těchto změn podléhají schválení ČNB a dozorčí rady Komerční banky a vstoupí v platnost v průběhu následujících měsíců.

Pan Pavel Čejka, člen představenstva KB a správní ředitel, bude pokračovat ve své kariéře ve Skupině Société Générale na pozici provozního ředitele (Chief Operating Officer). Stane se tak členem nejvyššího vedení Société Générale a členem výkonného výboru v rámci Mezinárodního bankovnictví a finančních služeb.

Pan Libor Löfler, současný výkonný ředitel úseku Strategie a finance, nahradí pana Čejku v roli člena představenstva KB a správního ředitele.

Dosavadní výkonný ředitel pro Strategický plán, pan Jiří Šperl, se stane výkonným ředitelem pro Strategii a finance.

Pavel Čejka je absolventem Českého vysokého učení technického a University of Chicago Graduate School of Business, kde získal titul MBA. Svou profesní kariéru začal v roce 1994 ve společnosti Arthur Andersen, kde se specializoval převážně na poradenství a audit pro finanční instituce v regionu střední Evropy. V roce 2000 nastoupil do ČSOB jako výkonný ředitel pro Finanční řízení. Do Komerční banky přišel v červenci 2003 jako zástupce finančního ředitele a v letech 2006 až 2012 působil jako výkonný ředitel pro Strategii a finance. Od roku 2012 zastává funkci člena představenstva Komerční banky a správního ředitele odpovědného za vedení úseků Strategie a finance, Transakční a platební služby, Informační technologie, Organizace a řízení změn, Podpůrné služby, Řízení informací a Služby investičního bankovnictví.

Libor Löfler je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze a celou svou profesní kariéru pracuje v bankovnictví. Mimo jiné působil ve Státní bance československé, v Investiční bance a v Konsolidační bance, a to v oblasti IT projektů a poté finančního řízení. V letech 1998 a 1999 zastával pozici generálního ředitele Konsolidační banky. Od roku 1999 pracuje pro Skupinu Komerční banky, kde se podílel na privatizaci, poté na restrukturalizačních a transformačních projektech v oblasti financí a finanční skupiny.  V letech 2002 až 2006 působil jako ředitel Finančního managementu. Mezi lety 2006 až 2010 zastával pozici místopředsedy představenstva Modré pyramidy s odpovědností za IT, projekty a schvalování úvěrů. Poté od roku 2010 zastával pozici zástupce výkonného ředitele pro Strategii a finance Komerční banky a od roku 2012 vede tento úsek z pozice výkonného ředitele.

Jiří Šperl vystudoval Vysokou  školu chemicko-technologickou v Praze. Svou profesní kariéru začal v Komerční bance v roce 1992 v odboru Řízení aktiv a pasiv, který později také řídil. Následně přešel do Modré pyramidy, kde z pozice člena představenstva vedl úseky Financí, Řízení rizik a Provoz. V roce 2009 se stal finančním ředitelem NSGB, druhé největší soukromé banky v Egyptě, která patřila do Skupiny Socété Générale. V návaznosti na rozhodnutí SG prodat NSGB byl Jiří Šperl pověřen řízením procesu due diligence a také celé transakce na straně banky. Poté se stal výkonným ředitelem pro Strategický plán KB.