V Praze, 11. srpen 2015 – Komerční banka (KB) a Svaz měst a obcí ČR (Svaz) uzavřely další tříletou smlouvu o spolupráci. Stvrzuje tradičně dobré vztahy mezi bankovní institucí a organizací, která hájí zájmy českých měst a obcí. Pokračování spolupráce má přispět k rozvoji samospráv, posílit znalosti zastupitelů v oblasti financování a bankéřů v oblasti veřejné správy.

Od nově uzavřené smlouvy KB a Svaz očekávají také posílení vzájemné spolupráce, komunikace a informovanosti. Partneři budou spolupracovat i na společných akcích, zaměřených nejen na prohlubování znalostí a finančních kompetencí komunálních politiků a zaměstnanců municipalit.

„Dobře si v Komerční bance uvědomujeme specifické potřeby českých měst a obcí. Kvalitní služby v oblasti platebního styku, financování včetně spolupráce při čerpání dotačních zdrojů z ČR a EU, ale i zvýhodněné programy připravené ve spolupráci s evropskými finančními institucemi jsou důkazem, jak velký význam tito klienti pro Komerční banku mají,“ uvedl Radek Basár, zástupce výkonného ředitele pro Marketing a Komunikaci v KB.

„Prodloužení smlouvy s Komerční bankou nás velice těší. Zvlášť proto, že tato finanční organizace tradičně investuje do rozvoje českých měst a obcí a podporuje samosprávu. Věřím, že nová spolupráce ještě zlepší fungující vazby mezi veřejným a bankovním sektorem a pomůže najít další cesty, jak města a obce rozvíjet ku prospěchu jejich obyvatel,“ uvedlFrantišek Lukl, předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova.

Komerční banka je jedním z nejvýznamnějších finančních partnerů českých municipalit. Zajištěním financování měst a obcí a budováním dlouhodobých vztahů tak přispívá ke stabilitě a rozvoji celého sektoru v ČR.

Komerční banka je jedinou českou veřejně obchodovanou bankou. K 30. červnu 2015 měla KB 42 834 akcionářů, z toho 37 666 fyzických osob z České republiky. Úroveň ukazatele kapitálové přiměřenosti a likvidity podle nového regulačního rámce Basel 3 potvrzují dobrou pozici Komerční banky a prostor pro další růst aktivit banky.

Komerční banka je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Celkem 8 422 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje 2,5 milionu klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 399 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 762 bankomaty. Jeden z kanálů přímého bankovnictví využívá 1,3 milionu klientů. KB je součástí skupiny Société Générale.

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 600 měst a obcí a svými členy tak čítá více než 8 milionů obyvatel České republiky.

Více na www.smocr.cz.