V Praze, 24. duben 2015 – Leasingová společnost Société Générale Equipment Finance v České republice a Rozvojová banka Rady Evropy (CEB) uzavřely v březnu 2015 smlouvu na podporu financování investic malých a středních podniků, měst a obcí. K očekávaným efektům zvýhodněného financování patří tvorba nových pracovních míst nebo jejich zachování ve veřejných i soukromých společnostech v Česku a na Slovensku.

Rozvojová banka Rady Evropy (CEB) dlouhodobě spolupracuje s bankami v České republice, v případě leasingových společností se jedná o první přímou spolupráci. Smlouvu se SGEF uzavřela v celkové výši 100 milionů EUR (přibližně 2,7 miliardy Kč) s možností čerpání do 31. 3. 2018.

Zvýhodněné financování ze zdrojů CEB je určeno pro malé a střední firmy do 250 zaměstnanců a pro obce a malá města. V rámci programu „Vytvoření a uchování životaschopných pracovních míst“ mohou využít zvýhodněné financování investic směřujících do obnovy a rozšíření výrobních zařízení. Pro municipality je určen program „Zlepšení životních podmínek v městských a venkovských oblastech“, v rámci něhož lze financovat rozvoj infrastruktury a sociálního a kulturního vybavení.

Financování s podporou CEB lze využít na celé spektrum produktů nabízených SGEF, tedy pro finanční i operativní leasing, úvěr, splátkový prodej i odkup pohledávek. Získání zvýhodněného financování je pro klienty stejně jednoduché jako v případě běžných produktů. Zájemce jedná výhradně se SGEF, která klientovi poskytne kvalifikované poradenství, seznámí ho s podmínkami čerpání a zajistí jeho účast v programu.

Na základě našich předchozích zkušeností s obdobnými dotačními programy věříme, že i nabídka CEB se stane u našich klientů velmi oblíbenou,“ domnívá se Petr Němec, finanční ředitel Société Générale Equipment Finance v České a Slovenské republice. SGEF tak významně podpoří ekonomický rozvoj a konkurenceschopnost České republiky a Slovenska a přispěje k modernizaci venkova. „Pozitivně vnímáme i ekologický dopad námi financovaných projektů, jejichž cílem bude splnění emisních norem EURO 6 nebo zavedení energeticky úspornějších technologií,“ doplňuje Petr Němec.