V Praze, 19. květen 2016 – Factoring KB se v prvním čtvrtletí letošního roku dostal do čela factoringových společností v ČR. Za první tři měsíce letošního roku dosáhl celkového obratu v objemu téměř 8,1 miliardy korun s tržním podílem 27 % (meziročně o 7 procentních bodů více). Aktuální údaje zveřejnila Asociace factoringových společností.

„Naše výsledky za první čtvrtletí letošního roku navázaly na historicky nejlepší obchodní období, které jsme zaznamenali v minulém roce. To nás také vyneslo do čela factoringových společností v ČR. Základem našeho úspěchu je kromě příslušnosti k nadnárodní skupině Société Générale rovněž rozvoj spolupráce s klienty ze všech segmentů trhu,“ uvedl ředitel společnosti a předseda představenstva Adam Fiedler.

Největší podíl odkoupených pohledávek, a to 64 %, připadá na tuzemský factoring. Exportní factoring tvořil 34 % a importní zaznamenal necelá dvě procenta. Factoring KB poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle tuzemského nebo zahraničního dlužníka.