Komerční banka získala významné ocenění za nejlepší služby pro obchod a export „Best Trade Finance Bank“, které každoročně uděluje prestižní odborný magazín Global Finance.

„Transakční bankovnictví má v Komerční bance dlouholetou tradici, během které si udržujeme pozici lídra trhu. Získané ocenění proto vnímáme jako potvrzení našeho velmi profesionálního přístupu a zavádění inovativních služeb v oblasti trade finance,“uvedla Jana Švábenská, výkonná ředitelka pro Transakční a platební služby.

Jedním ze zásadních inovativních řešení Komerční banky v oblasti trade finance je internetová aplikace Trade & Finance OnLine. Tato služba nabízí klientům pohodlnou a bezpečnou platformu pro výměnu informací a komunikaci s bankou.  Jejím prostřednictvím mohou vytvářet a zasílat žádosti a příkazy k bankovním zárukám, dokumentárním platbám, krátkodobým a revolvingovým úvěrům, nebo sledovat postup zpracování. 

V loňském roce Komerční banka aplikaci rozšířila o nástroj OnLine Help, založený na vzdáleném připojení k obrazovce uživatele. Její součástí je i integrovaný chat pro rychlou komunikaci. Tato podpora je na trhu ojedinělá a klientům nabízí větší komfort při práci s aplikací.  

Global Finance je ekonomický měsíčník zaměřený na zprávy a analýzy z firemního a finančního prostředí. Redakce časopisu každoročně vyhlašuje nejlepší banky v oblasti trade finance, a to na základě hodnocení analytiků, firemních manažerů, technologických odborníků a hlasování čtenářů. Hodnocení zohledňuje zejména objem uskutečněných transakcí, rozsah celosvětového pokrytí, kvalitu zákaznického servisu, řízení rizik a inovativní produkty, služby a technologie.