V Praze, 31. březen 2016 – Komerční banka a Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) podepsali smlouvu o partnerství na rok 2016 a pokračují v úspěšně navázané spolupráci.

„Soukromí zemědělci patří dlouhodobě mezi nejváženější klienty Komerční banky. Naší prioritou je dlouhodobé partnerství s nimi, poskytování kvalitních služeb a zároveň podpora toho, co je pro fungování soukromých zemědělců důležité. Proto jsme se, po loňském partnerství projektu zaměřeného na zemědělskou půdu, rozhodli podpořit i letošní projekt Voda, půda a sedláci.  Soukromým zemědělcům poskytujeme ucelenou nabídku produktů pokrývajících jejich nejčastější potřeby, kterými jsou financování provozu, nákupu strojů, technologií či zemědělské půdy. Podporujeme i farmáře v začátku hospodaření, rychle a jednoduše mohou získat až 600 tis. Kč – bez zajištění.“ uvádí Martin Ehrenberger, manažer segmentového řízení – malé podniky.

I letos bude ASZ ČR s podporou Komerční banky organizovat oblíbené Selské slavnosti, které loni navštívilo 15 tisíc návštěvníků.

„Stejně jako v loňském roce posloužily tyto akce k připomenutí si důležitosti ochrany půdy, měly by nyní upozornit na složitou problematiku hospodaření s vodou v krajině. Té je potřeba věnovat pozornost zejména v současné situaci probíhajících klimatických změn. Zároveň slavnosti jistě přispějí i k propagaci českých sedláků a jejich významu v rámci našeho venkova,“ vysvětluje předseda ASZ ČR Josef Stehlík.

Statky členů Asociace soukromého zemědělství ČR v různých koutech republiky se tak i v letošním roce otevřou jak odborné, tak laické veřejnosti. Pro rodiny s dětmi zde bude připraven celodenní doprovodný program, možnost prohlídky hospodářství či nákupu farmářských produktů. Součástí každé akce však bude i půldenní seminář, zaměřený vždy na jedno konkrétní téma týkající se právě vody. Bude probíhat formou přednášek a diskusí s nejrůznějšími odborníky na danou problematiku, zástupci organizací, ale i samotnými sedláky.

„Jsme rádi, že po partnerství Roku rodinných farem a Roku půdy navazujeme patronátem projektu s tématem vody. Jak nám potvrzují naši klienti, jedná se o nejvýznamnější faktory pro úspěšné hospodaření.“ uzavírá Martin Ehrenberger.