V Praze, 8. září 2016 – Komerční banka poskytla svým klientům na úvěrech ve spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB) a Evropským investičním fondem (EIF) a Rozvojovou bankou Rady Evropy (CEB) přes 1200 úvěrů v objemu více než 21 miliard korun. Průměrná výše úvěru (převážně dlouhodobý investiční úvěr) je 17 milionů Kč. Skupina KB se v posledních letech stala nejvýznamnějším a v některých programech i exkluzivním partnerem evropských finančních institucí v ČR.

Přes 21 miliard Kč poskytla Komerční banka formu zvýhodněného financování svým klientům, do různých programů je zapojena téměř tisícovka firemních a municipálních klientů. Řada klientů navíc využívá zvýhodněné produkty opakovaně. Průměrná výše úvěru dosáhla hranice 17 milionů Kč. Úvěry (převážně ve formě dlouhodobých investičních úvěrů) směřovaly zejména do oblastí – velkoobchod, výroba kovových konstrukcí a výrobků a rostlinná a živočišná výroba. Skupina KB se v posledních letech stala nejvýznamnějším a v některých programech i exkluzivním partnerem evropských finančních institucí v ČR.

„Spolupráce s evropskými finančními institucemi výrazně přispívá k udržitelnému rozvoji naší společnosti, zejména prostřednictvím SME klientů, kteří jsou motorem růstu ekonomiky. Z celkového objemu 21 Mld. CZK, kde přibližně 70 % v počtu a 87 % co do objemu směřovalo právě SME klientům banky, zbytek menším firmám s obratem do 60 mil. Kč.Výhodnější podmínky financování, které můžeme tímto našim klientům poskytnout, mají pozitivní vliv nejenom na lepší konkurenceschopnost a finanční kondici českých firem a podnikatelů, ale i na potřeby občanů, životní prostředí nebo na podporu zahájení podnikání,“ uvedla Iveta Ocásková, výkonná ředitelka pro Korporátní bankovnictví v KB.

V závislosti na typu programu slouží finanční prostředky od EIB a EIF jednak ke snížení úrokové sazby (například firma, která zaměstnává mladé lidi, dostane výhodnější úrokovou sazbu u poskytnutého úvěru až o 0,4 % p.a. – program EuroPremium Young - jen v tomto programu bylo již poskytnuto přes 9 mld. Kč). Nebo je lze využít jako garance poskytnutého úvěru, což vede ke snížení požadavků na zajištění. KB může například poskytnout úvěr začínajícímu podnikateli za lepších podmínek /Profi úvěr Start/ či na energeticky úsporné projekty /úvěr EuroEnergie/).

V programu EuroEnergie mohou firemní klienti získat zvýhodněný úvěr na projekty spořící energie - od zateplení, rekonstrukci vytápění nebo vzduchotechniky přes využití odpadního tepla až na nové stroje s nižší spotřebou.

Všechny programy jsou vhodné i pro úvěry spolufinancující projekty s evropskou dotací. Firmy i obce tak mohou ještě navýšit celkovou finanční podporu pro své projekty.