V Praze, 4. únor 2016 – Komerční banka se dlouhodobě zaměřuje na podporu podnikání a malých a středních podniků. V této souvislosti se proto rozhodla aktivně zapojit do největšího projektu zaměřeného na pomoc českým řemeslníkům – Rok řemesel 2016, který vyhlásila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Kromě finančního příspěvku v celkovém objemu téměř dva miliony korun, včetně přímé finanční podpory jednotlivým cechům, připravila KB výhodnou nabídku bezplatného vedení Profi účtu.

„Komerční banka, která se dlouhodobě a tradičně zaměřuje na poskytování služeb v oblasti podnikatelských financí, se aktivně připojila k podpoře projektu AMSP ČR – Rok řemesel 2016. Sdílíme totiž společný názor, že je potřeba pomáhat rozvoji řemeslného podnikání v ČR. Rozhodli jsme se v této souvislosti nabídnout všem řemeslníkům zvýhodněný balíček základních bankovních služeb, tedy podnikatelský Profi účet, na dva roky zdarma. Plošná a dlouhodobá podpora podnikatelů a firem je zcela zásadní aktivitou, kterou se odlišujeme od tzv. nových bank,“ uvedl Radek Basár, zástupce výkonného ředitele pro Marketing a Komunikaci KB.

Kromě zvýhodněné produktové nabídky pro řemeslníky naváže Komerční banka rovněž na dosavadní finanční podporu poskytovanou od roku 2014 vybraným řemeslným cechům v rámci projektu AMSP ČR Fandíme řemeslu. I v roce 2016 KB finančně podpoří všechny profesní spolky, které se do Roku řemesel zapojily. Pomůže jim podpořit konkrétní řemeslné počiny roku. Součástí Roku řemesel je také spuštění největšího tuzemského řemeslného webu zaměřeného na koncového spotřebitele – www.mistriremesel.cz.

Projekt Rok řemesel 2016 bude probíhat pod záštitou prezidenta České republiky, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva zemědělství ČR a za partnerství Komerční banky, společnosti Mediatel a vydavatelské skupiny MAFRA. K podpoře projektu a spolupráci se poprvé v historii rozhodlo 23 cechů, asociací a společenstev zastřešujících 35 profesí, a to nejen z oblasti stavebních, ale i potravinářsko-agrárních řemesel.