Objem depozit významných klientů KB nepřesáhl před koncem roku běžnou výši. Aktivní komunikace s klienty zabránila vzniku výjimečných situací. Komerční banka nebude klientům účtovat poplatek ve výši 0,15 % na vklady uložené na běžných účtech v objemu přesahujícím 100 mil. Kč. Poplatek nadále zůstává v sazebníku banky.

Komerční banka před koncem loňského roku informovala o zavedení poplatku ve výši 0,15 % pro účty se vklady nad 100 milionů Kč, pokud celkový přírůstek depozit ke konci roku 2015 převýší dlouhodobý průměr u klienta a současně překročí zůstatek ke konci měsíce října. Zavedení poplatku mělo především preventivní charakter s cílem zabránit neobvyklému růstu celkového objemu depozit, ze kterého se vypočítává příspěvek odváděný bankou do nově vzniklého rezolučního fondu.

Konstrukce příspěvku do rezolučního fondu vyvolávala obavu, že někteří účastníci trhu by se mohli pokusit o snížení velikosti své rozvahy a tím vyvolat pohyb velkoobjemových depozit mezi bankami. Komerční banka z toho důvodu přistoupila k zavedení poplatku na nadstandardně vysoké přírůstky depozit, který měl těmto pokusům zabránit.

„Ukazuje se, že toto opatření bylo úspěšné. Klienti porozuměli naší argumentaci a před koncem roku jsme tak nezaznamenali neobvykle vysoké depozitní transakce. Ceníme si partnerství s našimi klienty, a proto jsme se rozhodli tento poplatek za rok 2015 klientům výjimečně neúčtovat,“ uvedl Albert Le Dirac´h, generální ředitel a předseda představenstva Komerční banky.