V Praze, 2. listopad 2016 – Česká ekonomika letos poroste tempem 2,5 %. Příští rok nás čeká zrychlení na 2,7 %. Předpokládáme, že se podaří vypořádat s problémy, které letos vedly k výpadku investic financovaných z veřejných prostředků. Klíčovým tématem roku 2017 bude opuštění kurzového závazku.

  • V roce 2017 očekáváme pozvolný návrat investiční aktivity.
  • Překážkou vyššího růstu se stává nedostatek odpovídající pracovní síly.
  • Růst mezd přesáhne letos i příští rok čtyři procenta.
  • Domácnosti zvyšující se příjmy pouze neutrácí za spotřebu, ale zvyšuje se zájem o investice na realitním trhu. Ceny nemovitostí, i kvůli tomu že se nestaví, rychle rostou.
  • Inflace se vrací. Růst cen dosáhne příští rok 2 %, nejvíce od roku 2012.
  • Konec kurzového závazku bude znamenat konec kurzové stability. ČNB se ale i nadále bude snažit výrazné kurzové výkyvy na trhu korigovat. Konec kurzového závazku totiž neznamená konec intervencí.

Dosavadní letošní vývoj potvrdil naše obavy, že rok 2016 je ve znamení poklesu investic financovaných z veřejných zdrojů. To souvisí primárně s vysokou statistickou základnou loňského roku, kdy se dočerpávaly evropské peníze z předchozího programového období. Nižší kapitálové výdaje státu se přelily do propadu stavební produkce, a to hlavně v sektoru inženýrského stavitelství. Slabé investice se projevily i v průmyslovém sektoru. Ten naopak profitoval z excelentní výkonnosti automobilového průmyslu. Postupný náběh čerpání peněz z nového programového období fondů EU bude znamenat návrat investic v roce 2017. Růst investiční aktivity ale bude umírněný. Po letošním poklesu investic o 2,9 % očekáváme pro příští rok zlepšení o 4,3 %. Zotavení ve stavební výrobě bude slabší – po letošním propadu o 8,2 % to bude v roce 2017 vzestup o pouhá dvě procenta.

Hospodářský růst bude i nadále zlepšovat situaci na trhu práce. Rekordní zaměstnanost se bude dále zvyšovat, ovšem výrazně pomalejším tempem. Nízká míra nezaměstnanosti začíná představovat limit i pro některá investiční rozhodování firem – nejsou lidi. Výsledkem jsou rostoucí mzdy a platy. Růst mezd letos i příští rok překročí čtyři procenta. Domácnosti ale plně nevyužívají vyšší příjmy ke spotřebě. Zvýšené úspory transformují do investic ve formě nákupů nemovitostí. Navíc je problém i na nabídkové straně – nestaví se. Výsledkem je růst cen na nemovitostním trhu, který již dosahuje dvouciferných hodnot.

Dosavadní nízkoinflační prostředí je za námi. Ještě ve zbytku roku inflace začne zrychlovat nad úroveň jednoho procenta díky meziročnímu vzestupu cen pohonných hmot a částečně i potravin. Dvouprocentního inflačního cíle může být dosaženo již v prvních měsících nadcházejícího roku. Rychlý vzestup inflace umožní opuštění kurzového závazku ze strany České národní banky. Tento krok očekáváme během druhého čtvrtletí 2017.

Konec kurzového závazku bude znamenat konec kurzové stability. I když obecně panuje přesvědčení, že bude následovat výrazné zhodnocení koruny, my vidíme riziko především ve zvýšené kurzové volatilitě s tím, že kurz může přestřelit na obě strany. Proti této volatilitě doporučujeme se zajistit. ČNB se i nadále bude snažit výrazné kurzové výkyvy na trhu korigovat. Konec kurzového závazku totiž neznamená konec intervencí. V dlouhodobém horizontu by se měl prosadit trend posilující měny v souvislosti s obnovením konvergence české ekonomiky k eurozóně. Ten bude ale pomalejší než před rokem 2009.

 

Zdroj: Ekonomický a strategický výzkum, Komerční banka

Poznámka: (*) zahraniční obchod dle přeshraniční statistiky; (**) Složky inflace jsou očištěny o primární dopad daňových změn